KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Befolkning  > Befolkningsutvikling årlig > Foreløpige tall > Din Region
Modulen viser den årlige befolkningsutviklingen siden 2000.
Datagrunnlag: SSBs foreløpige befolkningsstatistikk - som viser beregnet folkemengde siste år
Tabellen viser utviklingen i antall innbyggere, årlige endringer og regionens andel av folketallet på landsbasis og i eget fylke.

Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Befolkningsutvikling for valgt region.  1. januar 2000 til 1. januar 2019*).
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall innbyggere 
Endring fra forrige år 
%-Andel av befolkningen i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet20004 478 49700,00100,0000,00
Landet20014 503 43624 9390,56100,0000,00
Landet20024 524 06620 6300,46100,0000,00
Landet20034 552 25228 1860,62100,0000,00
Landet20044 577 45725 2050,55100,0000,00
Landet20054 606 36328 9060,63100,0000,00
Landet20064 640 21933 8560,73100,0000,00
Landet20074 681 13440 9150,88100,0000,00
Landet20084 737 17156 0371,20100,0000,00
Landet20094 799 25262 0811,31100,0000,00
Landet20104 858 19958 9471,23100,0000,00
Landet20114 920 30562 1061,28100,0000,00
Landet20124 985 87065 5651,33100,0000,00
Landet20135 051 27565 4051,31100,0000,00
Landet20145 109 05657 7811,14100,0000,00
Landet20155 165 80256 7461,11100,0000,00
Landet20165 213 98548 1830,93100,0000,00
Landet20175 258 31744 3320,85100,0000,00
Landet20185 295 61937 3020,71100,0000,00
Landet20195 328 21232 5930,62100,0000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Tabellen viser folketall pr. 1. januar hvert år. Det betyr at endringen for 2019 osv egentlig viser endringene gjennom året 2018 - osv.
*) 2019 er SSBs foreløpige beregnede tall per 1. januar 2019. Endelig tall for 2019 kommer i februar.
  Befolkning i valgt region. 2000-2019
The chart showing Series 1 series.
     
     
Årlig befolkningsendring. 2000-2019. Antall
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av befolkningen i landet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Valgt regions andel av befolkningen i eget fylke. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss