KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Kommunehelse
Kommunene er pålagt å utarbeide periodiske oversikter over "Helsetilstanden i befolkningen - og positive og negative faktorer som kan virke inn på folkehelsen".
Deler av innholdet på KommuneProfilen kan utnyttes i denne sammenheng.
Vi har lagt inn lenker til noen oppsummerende moduler der innholdet kan være relevant for Helseoversiktene.
Klipp tabeller og figurer for din region fra KommuneProfilen - og lim inn i egne rapporter.
Da sparer du tid og arbeid med egen fremhenting og tilrettelegging av statistikken.

Foreløpig er det ikke lagt arbeid i å spesialtilpasse og tilrettelegge dette innholdet.
Det kan enkelt gjøres - dersom det viser seg at det er interesse for slikt innhold.


Helserelevante temaer
Befolkning - Utvikling og sammensetning
Befolkningens alder - Struktur og utvikling
Innvandrerbefolkningen
Yrkesdeltaking og arbeidsledighet
Arbeidsmarked
Husholdninger etter type
Husholdningenes inntekter - formue - gjeld - og lavinntekt
Utdanning
Bosetting og Areal
Helse - Arbeidsuførhet, trygd og sykefravær
Næringsstruktur - og utvikling

Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Helse > Om innholdet
Modulene under Helse viser et utvalg indikatorer på utviklingen av helsetilstand og trygdeytelser i regionene - g rangerer også regionene i forhold til hverandre.
Her finnes moduler som viser samlede trygdeytelser i regionene - fordelt på type trygd.
Det er moduler som viser omfang og utvikling i bruk av uføretrygd.
Sykefravær og utviklingen i legemeldt sykeprosent og sykedager er belyst i egne moduler.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her

     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss