KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Eiendomsskatt > KonkurrentRegioner
Modulen viser utlignet eiendomsskatt i alt og etter type - i utvalgte konkurrentregioner.
Modulen bygger på SSBs KOSTRA system  med rapportering fra kommunene.
Modulen viser hvordan eiendomsskatten i regionene fordeler seg på type eiendom. 
Vær klar over at mange kommuner ikke har eiendomsskatt - og derfor står med "0".
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.  
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
   Velg konkurrentregion  >>>     
     
Tabell 1. Eiendomsskatt etter type eiendom. Valgte regioner. 2017  
Region/Kommune 
År 
Per innbygger: (kroner) 
Utliknet eiendomsskatt i alt (1000 kr) 
Ialt (Descending)
Bolig - fritids eiendom 
Annen eiendom 
I alt 
Bolig - Fritids eiendom 
Annen eiendom 
Trondheim20173 2292 1861 043619 957419 724200 233
Kristiansand20173 0592 295764276 375207 32769 048
Bergen20173 0172 091925842 157583 804258 353
Tromsø20172 8592 059799214 648154 61460 034
Stavanger20172 4031 2001 203319 490159 549159 941
Oslo20171 7246741 0501 155 403451 980703 423
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Eiendomsskatt ialt per innbygger. 2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
     
     
Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig per innbygger. 2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Eiendomsskatt på annen eiendom per innbygger. 2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
   
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss