KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links
> Utvalgte næringer  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om utvalgte næringer i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg næring i den blå valgboksen over tabell 1. Valget gjelder for alle tabeller og figurer.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om næringsstruktur og enkeltnæringer på www.kommuneprofilen.no  
Skip Navigation Links
DinKommune
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 

  Bedrifter og Sysselsatte i valgt næring

 
Tabell 1. Antall bedrifter og sysselsatte i valgt næring.
Velg næringsgruppe >>>  
Region/Kommune 
NACE 
År (Ascending)
Bedrifter og sysselsatte i valgt næring 
Næringens andel av syssel satte og bedrifter i valgt region: 
Syssel satte 
Bedrifter 
Syssel satte per bedrift 
Syssel satte (%) 
Bedrifter (%) 
Halden10_3320092 54313618,7020,455,83
Halden10_3320102 45713518,2019,625,53
Halden10_3320112 50412819,5619,675,28
Halden10_3320122 56712320,8720,385,12
Halden10_3320132 55812121,1420,254,80
Halden10_3320142 61711822,1820,384,48
Halden10_3320152 43311920,4519,764,33
Halden10_3320162 38712019,8919,334,25
Halden10_3320172 47012220,2519,664,36
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
NACE er næringskoden fra Standard for næringsgruppering
 
 
Antall bedrifter i valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
  Sysselsatte i valgt næring og valgt region.
The chart showing Series 1 series.
 
 
Valgt nærings andel av samlet bedriftsbestand i valgt kommune
The chart showing Series 1 series.
  Valgt nærings andel av samlet sysselsetting i valgt kommune
The chart showing Series 1 series.
 
 
Årlig endring i sysselsetting. Valgt region og næring. Antall
The chart showing Series 1 series.
  Sysselsatte per bedrift. Valgt næring og valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
OBS: Vær oppmerksom på at tallene for sysselsetting og bedrifter her er hentet fra ulike kilder. Det gjør at sammenstillingen må gjøres med forbehold. Sysselsatte er hentet fra SSBs registerbaserte statistikk over sysselsettng - som viser sysselsatte per 1. oktober hvert år. Bedriftsbestanden er hentet fra SSBs registerbaserte statistikk over bedrifter - som viser bedriftsbestanden per 1. januar hvert år. I tillegg til forskjellen i kildene - er det derfor også en forskjell i registreringstidspunktet - som påvirker sammenstillingen.
 
 

  Flere nøkkeltall om Bedrifter og Sysselsatte i valgt næring

 
Tabell 2 og 3 gir noen flere nøkkeltall om henholdsvis sysselsetting og bedrifter i valgt næring. Her ser du blant annet hvor stor andel kommunen har av den samlede sysselsettingen i valgt næring på landbasis og innen eget fylke. Stigende eller synkende andeler viser om kommunen vinner eller taper "markedsandeler" i forhold til land og fylke.
Dessuten er det kolonner som viser "lokaliseringsfaktoren" for valgt næring. Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr for sysselsettingen/bedriftsbestanden i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. En næring som har samme andel av sysselsettingen/bedriftsbestanden i regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.  Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis. Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis. På landsbasis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.  
 
Tabell 2. Sysselsetting i valgt næring for valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall syssel satte 
Endring fra forrige år 
Valgt regions andel av sysselsettingen i: (%) 
Valgt nærings betydning i regionen: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Andel av samlet syss (%) 
Lokali serings faktor 
Halden20082 64100,01,03214,8221,042,08
Halden20092 543-98-3,71,06115,7420,452,13
Halden20102 457-86-3,41,08115,5919,622,17
Halden20112 504471,91,09215,7019,672,20
Halden20122 567632,51,12016,9620,382,30
Halden20132 558-9-0,41,10817,5320,252,30
Halden20142 617592,31,12918,3320,382,33
Halden20152 433-184-7,01,12918,5019,762,37
Halden20162 387-46-1,91,14918,2819,332,41
Halden20172 470833,51,19418,6719,662,50
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 
 
Tabell 3. Antall bedrifter i valgt næring for valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall bedrifter 
Endring fra forrige år 
Valgt regions andel av bedriftsbestanden i: (%) 
Valgt nærings betydning i regionen: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Andel av bedrifts bestand (%) 
Lokali serings faktor 
Halden200913600,00,67010,575,831,34
Halden2010135-1-0,70,64510,035,531,27
Halden2011128-7-5,20,6309,785,281,26
Halden2012123-5-3,90,62510,075,121,27
Halden2013121-2-1,60,6079,824,801,24
Halden2014118-3-2,50,5929,854,481,19
Halden201511910,90,5849,864,331,16
Halden201612010,80,5779,804,251,14
Halden201712221,70,5859,884,361,18
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss