KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Utvalgte næringer  > Bedriftsutvikling > Velg Næring > Din Region
Modulen viser årlig utvikling i antall og andel bedriter for utvalgte næringsgrupper.
Modulen viser næringenes betydning for samlet bedriftsbestand i kommunen.
Og den viser også regionens andel av samlet antall bedrifter i næringen på landsbasis og i eget fylke.
Velg næringsgruppe i valgboksen over tabellen. (Modulen er under utbygging - flere næringer kommer)
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Antall bedrifter i valgt næring for valgt region.
Velg næringsgruppe >>>  
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall bedrifter 
Valgt regions andel av bedriftsbestanden i: (%) 
Valgt nærings betydning i regionen: 
Landet 
Eget fylke 
Andel av bedrifts bestand (%) 
Lokali serings faktor 
Landet2009467 330100,000 100,001,00
Landet2010481 720100,000 100,001,00
Landet2011485 907100,000 100,001,00
Landet2012487 138100,000 100,001,00
Landet2013513 645100,000 100,001,00
Landet2014526 702100,000 100,001,00
Landet2015547 231100,000 100,001,00
Landet2016558 959100,000 100,001,00
Landet2017565 054100,000 100,001,00
Landet2018577 067100,000 100,001,00
Landet2019581 956100,000 100,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: Kommuneprofilen
 
     
     
Antall sysselsatte i valgt region og valgt næring  

The chart showing Series 1 series.
  Valgt nærings andel av samlet bedriftsbestand i valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss