KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Utvalgte næringer  > Bank og finansnæringen > Din region
Modulen viser sysselsetting og bedrifter i bank og finansnæringen.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
Tabellene viser antall sysselsatte og bedrifter i næringene - og næringenes betydning.
Næringenes betydning er målt som andel av samlet sysselsetting og med lokaliseringsfaktoren
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Bank og forsikringsvirksomhet
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
64-66 Finansiering og forsikring i alt49 58349 59648 79048 29947 57046 83945 68045 12645 61646 487
64 Finansieringsvirksomhet30802305192975329414293342834227291270822747127845
65 Forsikring og pensjonskasser1046410491104771025310255103051026799751009710269
66 Hjelpetjenester for finans og forsikring8317858685608632798181928122806980488373
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. 2019. Valgt region
The chart showing 64 Finansiering series, 65 Forsikring series, 66 Hjelpetjenester series.
     
     
Tabell 2. Andel av samlet sysselsetting i valgt region. Bank og forsikringsvirksomhet
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
64-66 Finansiering og forsikring i alt1,971,941,881,841,801,811,761,721,701,72
64 Finansieringsvirksomhet1,221,191,151,121,111,101,051,031,021,03
65 Forsikring og pensjonskasser0,420,410,400,390,390,400,400,380,380,38
66 Hjelpetjenester for finans og forsikring0,330,340,330,330,300,320,310,310,300,31
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 64 Finansiering series, 65 Forsiikring series, 66 Hjelpetjenester series.
     
     
Tabell 3. Antall registrerte bedrifter etter næringsgruppe. Bank og forsikringsvirksomhet
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
64-66 Finansiering og forsikring i alt4 3834 2353 4173 9444 2114 1504 1103 9984 0964 453
64 Finansieringsvirksomhet2916289220932533278427142667253425622893
65 Forsikring og pensjonskasser428325304304299270263265254252
66 Hjelpetjenester for finans og forsikring1039101810201107112811661180119912801308
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall bedrifter etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 64 Finansiering series, 65 Forsikring series, 66 Hjelpetjenester series.
     
     
Tabell 4. Lokaliseringsfaktor etter næringsgruppe. Bank og forsikringsvirksomhet
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
64-66 Finansiering og forsikring i alt1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
64 Finansieringsvirksomhet1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
65 Forsikring og pensjonskasser1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
66 Hjelpetjenester for finans og forsikring1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. Beregningen er basert på antall sysselsatte.

En næring som har samme andel av sysselsettingen i regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.
Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis.
Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis.
Formelen for lokaliseringsfaktoren er slik:
(Andel av syss i region)/(andel av syss på landsbasis)
På landsbsis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss