KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Utvalgte næringer  > IKT-næringen > Sysselsetting, bedrifter og betydning > Din region
Modulen viser sysselsetting og bedrifter innen informasjon og kommunikasjon (IKT-næringen).
Modulen bygger på SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
Tabellene viser antall sysselsatte og bedrifter i næringene - og næringenes betydning.
Næringenes betydning er målt som andel av samlet sysselsetting og med lokaliseringsfaktoren
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Informasjon og kommunikasjon
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
58-63 Informasjon og kommunikasjon86 51188 22189 84990 75892 27388 19987 77589 59493 88598 631
58 Forlagsvirksomhet24 17124 47622 92222 15821 93320 05319 15018 74218 47918 998
59 Film, TV, musikk-produksjon4 8745 0685 2425 4365 6175 6945 8276 1536 4956 515
60 Radio og TV-kringkasting6 0046 1766 3516 2806 2025 7795 5705 4535 9225 815
61 Telekommunikasjon13 30713 02412 97913 13412 73212 09811 88011 40810 99811 522
62 IKT-tjenester33 64534 78137 02138 33540 33539 36040 32442 79246 86350 750
63 Informasjonstjenester4 5104 6965 3345 4155 4545 2155 0245 0465 1285 031
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. 2019. Valgt region
The chart showing 58 Forlag series, 59 Film, TV,musikk series, 60 Radio/TV kringkasting series, 61 Telekommunikasjon series, 62 IKT-tjenester series, 63 Informasjonstjenester series.
     
     
Tabell 2. Andel av samlet sysselsetting i valgt region. Informasjon og kommunikasjon
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
58-63 Informasjon og kommunikasjon3,443,443,473,473,483,413,393,413,503,65
58 Forlagsvirksomhet0,960,960,890,850,830,770,740,710,690,70
59 Film, TV, musikk - produksjon0,190,200,200,210,210,220,220,230,240,24
60 Radio og TV kringkasting0,240,240,250,240,230,220,210,210,220,22
61 Telekommunikasjon0,530,510,500,500,480,470,460,430,410,43
62 IKT-tjenester1,341,361,431,461,521,521,561,631,751,88
63 Informasjonstjenester0,180,180,210,210,210,200,190,190,190,19
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 58 Forlag series, 59 Film,TV,Musikk series, 60 Radio/TV series, 61 Telekomm series, 62 IKT-tjenester series, 63 Informasjonstjenester series.
     
     
Tabell 3. Antall registrerte bedrifter etter næringsgruppe. Informasjon og kommunikasjon
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
58-63 Informasjon og kommunikasjon18 29218 52718 15518 85019 50720 42221 15321 51522 56723 023
58 Forlagsvirksomhet2 5912 5302 4852 4762 4772 5152 5512 4542 4642 429
59 Film, TV, musikk-produksjon2 9953 2653 2833 5763 7364 0564 2954 4604 7734 960
60 Radio og TV-kringkasting266235219211214212209190188191
61 Telekommunikasjon983874853857869862814796796789
62 IKT-tjenester9 81510 0059 79910 18710 61111 19111 72212 06212 80613 106
63 Informasjonstjenester1 6421 6181 5161 5431 6001 5861 5621 5531 5401 548
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall bedrifter etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 58 Forlag series, 59 Film/Musikk/TV series, 60 Radio/TV series, 61 Telekomm series, 62 IKT-tjenester series, 63 Informasjonstjenester series.
     
     
Tabell 4. Lokaliseringsfaktor etter næringsgruppe. Informasjon og kommunikasjon
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
58-63 Informasjon og kommunikasjon1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
58 Forlagsvirksomhet1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
59 Film, TV, musikk-produksjon1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
60 Radio og TV-kringkasting1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
61 Telekommunikasjon1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
62 IKT-tjenester1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
63 Informasjonstjenester1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. Beregningen er basert på antall sysselsatte.

En næring som har samme andel av sysselsettingen i regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.
Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis.
Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis.
Formelen for lokaliseringsfaktoren er slik:
(Andel av syss i region)/(andel av syss på landsbasis)
På landsbsis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss