KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Utvalgte næringer  > Oljenæringen og bergverk > Sysselsetting, bedrifter og betydning > Din region
Modulen viser sysselsetting og bedrifter innen oljenæringen og bergverk.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
Tabellene viser antall sysselsatte og bedrifter i næringene - og næringenes betydning.
Næringenes betydning er målt som andel av samlet sysselsetting og med lokaliseringsfaktoren
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
05-09 Olje og bergverk i alt52 71356 18861 99165 31866 67859 99452 95153 15854 34158 764
05 Bryting av kull32435937331033421810397100102
06 Utvinning av olje og naturgass22 24123 76525 42126 28926 34225 45924 03223 24523 38323 783
07 Bryting av metallholdig malm772827886911929571604592616679
08 Bryting og bergverksdrift ellers3 5473 7283 8273 6933 6873 5303 5903 6293 6573 707
09 Tjenester til olje og bergverk25 82927 50931 48434 11535 38630 21624 62225 59526 58530 493
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. 2019. Valgt region
The chart showing 05 Bryting av kull series, 06 Utvinning av olje og gass series, 07 Bryting av metallholdig malm series, 08 Bryting og bergverk ellers series, 09 Tjenester til olje og gass series.
     
     
Tabell 2. Andel av samlet sysselsetting i valgt region. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
05-09 Olje og bergverk i alt2,092,192,392,492,522,322,042,022,032,18
05 Bryting av kull0,010,010,010,010,010,010,000,000,000,00
06 Utvinning av olje og naturgass0,880,930,981,000,990,980,930,890,870,88
07 Bryting av metallholdig malm0,030,030,030,030,040,020,020,020,020,03
08 Bryting og bergverksdrift ellers0,140,150,150,140,140,140,140,140,140,14
09 Tjenester til olje og bergverk1,031,071,221,301,341,170,950,970,991,13
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 06 Utvinning av olje og gass series, 09 Tjenester til olje og gass series.
     
     
Tabell 3. Antall registrerte bedrifter etter næringsgruppe. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
05-09 Bergverk og Utvinning1 2761 2751 2861 3421 3711 4641 5171 5101 5431 615
05 Bryting av kull0000000011
06 Utvinning av olje og naturgass97115118123126130132132132139
07 Bryting av metallholdig malm1181012121115181815
08 Bryting og bergverksdrift ellers783747733767777794808796798809
09 Tjenester til olje og bergverk385405425440456529562564594651
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall bedrifter etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 06 Utvinning av olje og gass series, 09 Tjenester til olje og gass series.
     
     
Tabell 4. Lokaliseringsfaktor etter næringsgruppe. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
05-09 Olje og bergverk i alt1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
05 Bryting av kull1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
06 Utvinning av olje og naturgass1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
07 Bryting av metallholdig malm1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
08 Bryting og bergverksdrift ellers1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
09 Tjenester til olje og bergverk1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. Beregningen er basert på antall sysselsatte.

En næring som har samme andel av sysselsettingen i regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.
Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis.
Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis.
Formelen for lokaliseringsfaktoren er slik:
(Andel av syss i region)/(andel av syss på landsbasis)
På landsbsis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss