KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
   
Utvalgte næringer  > Oljenæringen og bergverk > Sysselsetting, bedrifter og betydning > Din region
Modulen viser sysselsetting og bedrifter innen oljenæringen og bergverk.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
Tabellene viser antall sysselsatte og bedrifter i næringene - og næringenes betydning.
Næringenes betydning er målt som andel av samlet sysselsetting og med lokaliseringsfaktoren
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2008200920102011201220132014201520162017
05-09 Olje og bergverk i alt43 27244 54552 71356 18861 99165 31866 67859 99452 95153 158
05 Bryting av kull38135932435937331033421810397
06 Utvinning av olje og naturgass20 37721 13522 24123 76525 42126 28926 34225 45924 03223 245
07 Bryting av metallholdig malm481623772827886911929571604592
08 Bryting og bergverksdrift ellers3 6403 5653 5473 7283 8273 6933 6873 5303 5903 629
09 Tjenester til olje og bergverk18 39318 86325 82927 50931 48434 11535 38630 21624 62225 595
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. 2017. Valgt region
The chart showing 05 Bryting av kull series, 06 Utvinning av olje og gass series, 07 Bryting av metallholdig malm series, 08 Bryting og bergverk ellers series, 09 Tjenester til olje og gass series.
     
     
Tabell 2. Andel av samlet sysselsetting i valgt region. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2008200920102011201220132014201520162017
05-09 Olje og bergverk i alt1,711,782,092,192,392,492,522,322,042,02
05 Bryting av kull0,020,010,010,010,010,010,010,010,000,00
06 Utvinning av olje og naturgass0,810,850,880,930,981,000,990,980,930,89
07 Bryting av metallholdig malm0,020,020,030,030,030,030,040,020,020,02
08 Bryting og bergverksdrift ellers0,140,140,140,150,150,140,140,140,140,14
09 Tjenester til olje og bergverk0,730,761,031,071,221,301,341,170,950,97
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 06 Utvinning av olje og gass series, 09 Tjenester til olje og gass series.
     
     
Tabell 3. Antall registrerte bedrifter etter næringsgruppe. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2009201020112012201320142015201620172018
05-09 Bergverk og Utvinning1 2711 2761 2751 2861 3421 3711 4641 5171 5101 543
05 Bryting av kull1000000001
06 Utvinning av olje og naturgass9697115118123126130132132132
07 Bryting av metallholdig malm1211810121211151818
08 Bryting og bergverksdrift ellers730783747733767777794808796798
09 Tjenester til olje og bergverk432385405425440456529562564594
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall bedrifter etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 06 Utvinning av olje og gass series, 09 Tjenester til olje og gass series.
     
     
Tabell 4. Lokaliseringsfaktor etter næringsgruppe. Oljenæringen og bergverk
[Collapse]0000 Landet
2008200920102011201220132014201520162017
05-09 Olje og bergverk i alt1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
05 Bryting av kull1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
06 Utvinning av olje og naturgass1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
07 Bryting av metallholdig malm1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
08 Bryting og bergverksdrift ellers1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
09 Tjenester til olje og bergverk1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. Beregningen er basert på antall sysselsatte.

En næring som har samme andel av sysselsettingen i regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.
Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis.
Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis.
Formelen for lokaliseringsfaktoren er slik:
(Andel av syss i region)/(andel av syss på landsbasis)
På landsbsis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss