KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
   
Utvalgte næringer  > Transport > Sysselsetting, bedrifter og betydning > Din region
Modulen viser sysselsetting og bedrifter innen transport og lagring.
Modulen bygger på SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk
Tabellene viser antall sysselsatte og bedrifter i næringene - og næringenes betydning.
Næringenes betydning er målt som andel av samlet sysselsetting og med lokaliseringsfaktoren
Næringskodene bygger på Standard for Næringsgruppering SN 2007 (kodene er angitt i tabellene).
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 Velg Fylke >>    Velg Region >>   << Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Transport og lagring
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
49-53 Transport og lagring i alt141 444141 014142 406142 430142 504138 614137 258135 731136 407135 845
49 Landtransport (Inkl. rørtransp)61 35662 06662 27662 95063 63162 45762 44262 75763 31063 581
50 Sjøtransport23 27921 47623 04722 99922 53720 35319 95419 36519 42118 805
51 Lufttransport6 3746 4206 4706 2796 3215 9245 8165 8846 1056 129
52 Transporttjenester og lagring29 79131 16330 66730 86930 88230 91930 69730 05430 66030 691
53 Post og distribusjon20 64419 88919 94619 33319 13318 96118 34917 67116 91116 639
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. 2019. Valgt region
The chart showing 49 Landtransport series, 50 Sjøfart series, 51 Luftfart series, 52 Transporttjenester/Lager series, 53 Post og distribusjon series.
     
     
Tabell 2. Andel av samlet sysselsetting i valgt region. Transport og lagring
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
49-53 Transport og lagring5,625,505,505,445,385,365,305,175,095,03
49 Landtransport2,442,422,412,402,402,412,412,392,362,35
50 Sjøtransport0,920,840,890,880,850,790,770,740,720,70
51 Lufttransport0,250,250,250,240,240,230,220,220,230,23
52 Transporttjenester og lagring1,181,221,181,181,171,191,181,141,141,14
53 Post og distribusjon0,820,780,770,740,720,730,710,670,630,62
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall sysselsatte etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 49 Landtransport series, 50 Sjøfart series, 51 Luftfart series, 52 Transporttjenester/Lager series, 53 Post og distribusjon series.
     
     
Tabell 3. Antall registrerte bedrifter etter næringsgruppe. Transport og lagring
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
49-53 Transport og lagring25 09524 50324 45824 68824 57824 94925 31525 16725 29125 250
49 Landtransport (inkl. rørtransp)17 93617 51917 45717 52417 45717 65917 84417 67217 64317 512
50 Sjøtransport1 9921 9411 8521 9121 9472 0012 0792 0352 0462 033
51 Lufttransport174170165152154155160164176202
52 Transporttjenester og lagring2 8442 7742 7482 8522 9453 0823 1493 1553 1603 124
53 Post og distribusjon2 1492 0992 2362 2482 0752 0522 0832 1412 2662 379
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Antall bedrifter etter næringsgruppe. Valgt region
The chart showing 49 Landtransport series, 50 Sjøfart series, 51 Luftfart series, 52 Transportjenester/Lager series, 53 Post og distribusjon series.
     
     
Tabell 4. Lokaliseringsfaktor etter næringsgruppe. Transport og lagring
[Collapse]0000 Landet
2010201120122013201420152016201720182019
49-53 Transport og lagring1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
49 Landtransport (inkl. rørtransp)1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
50 Sjøtransport1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
51 Lufttransport1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
52 Transporttjenester og lagring1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
53 Post og distribusjon1,001,001,001,001,001,001,001,001,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Lokaliseringsfaktoren viser hvor mye en næring betyr i en valgt region - sammenliknet med samme nærings betydning på landsbasis. Beregningen er basert på antall sysselsatte.

En næring som har samme andel av sysselsettingen i regionen som på landsbasis har lokaliseringsfaktor = 1.
Lokaliseringsfaktoren er over 1 hvis næringen betyr mer i regionen enn på landsbasis.
Lokaliseringsfaktoren er under 1 hvis næringen betyr mindre i regionen enn på landsbasis.
Formelen for lokaliseringsfaktoren er slik:
(Andel av syss i region)/(andel av syss på landsbasis)
På landsbsis vil lokaliseringsfaktoren for alle næringer alltid være lik 1.
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss