KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Utvalgte næringer  > Sysselsettingsutvikling 2008-2017 > Velg Næring > Din Region
Modulen viser årlig utvikling i antall og andel sysselsatte for utvalgte næringsgrupper.
Modulen viser næringenes betydning for samlet sysselsetting i kommunen.
Og den viser også regionens andel av næringens sysselsetting på landsbasis og i eget fylke.
Velg næringsgruppe i valgboksen over tabellen. (Modulen er under utbygging - flere næringer kommer)
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Om Statistikken  > Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Sysselsetting for valgt region og valgt næring.  2008 - 2017.
Velg næringsgruppe >>>  
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall syssel satte 
Endring fra forrige år 
Valgt regions andel av sysselsettingen i: (%) 
Valgt nærings betydning i regionen: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Andel av samlet syss (%) 
Lokali serings faktor 
Landet20082 525 00041 0001,7100,0000,00100,001,00
Landet20092 497 000-28 000-1,1100,0000,00100,001,00
Landet20102 517 00020 0000,8100,0000,00100,001,00
Landet20112 562 00045 0001,8100,0000,00100,001,00
Landet20122 589 00027 0001,1100,0000,00100,001,00
Landet20132 619 00030 0001,2100,0000,00100,001,00
Landet20142 650 00031 0001,2100,0000,00100,001,00
Landet20152 587 704-62 296-2,4100,0000,00100,001,00
Landet20162 591 9034 1990,2100,0000,00100,001,00
Landet20172 625 55533 6521,3100,0000,00100,001,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Fig 1. Antall sysselsatte i valgt region og valgt næring
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Årlig endring i sysselsetting. Valgt region og næring. Antall
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Valgt regions andel av sysselsettingen i landet. Valgt næring. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Valgt nærings andel av samlet sysselsetting i valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss