KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Befolkning  > Datagrunnlag

 Generelt
Statistikken om befolkning er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand
 Befolkningsframskrivinger
 Innvandrerbefolkningen
 Fødte og døde
 Innflytting og utflytting
 Ekteskap separasjoner og skilsmisser
 Husholdninger etter type og størrelse

Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand  
SSBs årlige statistikk over Folkemengde per 1. januar  er grunnlaget for modulene som beskriver befolkningen etter kjønn, alder og sivilstand. Legg merke til at folkemengden måles per 1. januar hvert år. Folkemengden i 2015 er dermed målt per 1. januar 2015 osv. Det betyr altså at tabellene som viser endringen i folkemengden fra 2014 til 2015 i praksis viser de endringene som faktisk skjedde i løpet av året 2014 – og tilsvarende for andre år.

Befolkningsframskrivinger
SSBs Befolkningsframskrivinger  er grunnlaget for modulene som beskriver befolkningsutviklingen fram til 2040. SSB reviderer framskrivningene hvert annet år. Befolkningsframskrivinger lages i ulike alternativer – som bygger på ulike forutsetninger. Framskrivingene under alternativ «MMMM» betegnes som «normalalternativet» - og det «mest sannsynlige». Modulene i KommuneProfilen viser befolkningsutviklingen fram til 2040 etter noen utvalgte alternativer. Hos SSB finnes imidlertid enda flere alternativer. Husk at ingen framskriving av befolkningen skal leses som eksakt statistikk. Framskrivningene bygger på gitte forutsetninger – og disse vil endre seg over tid. Spesielt usikre vil framskrivinger være i perioder med høy innvandring og utvandring – slik det har vært de siste årene i Norge.

Innvandring og innvandrere
SSBs statistikk om Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre  er grunnlaget for modulene om antall innvandrere. For å supplere og nyansere bildet brukes også statistikk over førstegenerasjon innvandrere (som altså ikke omfatter norskfødte barn med innvandrerforeldre). Statistikken om innvandrere på KommuneProfilen bygger altså på SSB egne definisjoner av innvandrerbefolkningen. Dette er viktig for oss å understreke i et statistikkunivers hvor mange mener mye om hva som er riktige definisjoner og avgrensinger. Statistikk om årlig innvandring og utvandring bygger på SSBs statistikk om Flyttinger – og er også en del av SSBs statistikk om befolkningsendringer.

Ekteskap, separasjoner og skilsmisser
SSBs årlige statistikk om inngåtte Ekteskap separasjoner og skilsmisser  er grunnlaget for modulene under dette temaområdet.

Husholdninger etter type og størrelse mv.
SSBs statistikk om Familier og Husholdninger r er grunnlaget for modulene som viser husholdninger etter type og størrelse mv. SSB publisere statistikken årlig – og den viser husholdninger per 1. januar hvert år.

Innflytting og utflytting
SSBs statistikk om Flytting  er grunnlaget for modulene under innflytting og utflytting. Statistikken omfatter både innvandring/utvandring (=flytting til og fra utlandet), innenlandske flyttinger mellom kommuner og også flyttinger innen samme kommune.
Vær oppmerksom på at innenlandske flyttinger mellom kommuner alltid vil vise balanse mellom innflyttinger og utflyttinger. På landsbasis er derfor innenlandsk netto inn/ut-flytting alltid lik null. På landsbasis er det bare innvandring og utvandring som bidrar til positiv eller negativ netto flyttebalanse.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.

 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss