KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
 
Om KommuneProfilen  > Datagrunnlag

 KommuneProfilen bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå.
Konkrete kilder og henvisninger finnes på de enkelte modulene.

 I hovedsak er datagrunnlaget hentet direkte fra Statistikkbanken i SSB - og videre bearbeidet av KommuneProfilen.
På noen områder er det gjort spesialbestillinger av data fra SSB.
 Nedenfor finnes lenker til oversiktssidene med datagrunnlag for de ulike temaområdene

Befolkning
Arbeidsmarked  
Bedrifter og foretak  
Økonomi  
Utvalgte næringer  
Utdanning  
Helse  
Inntekt og Formue  
Bygg og Bolig  
Samferdsel  
Politikk  


 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss