KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Inntekt og Formue
Inntekt og formue > KommuneFakta for din kommune
Husholdningenes inntekter - formue - gjeld og lavinntekt > KommuneFakta for din kommune

Inntekt
Bruttoinntekt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2022
Inntektsfordeling. Antall personer etter inntektsintervaller. 2002-2022
Bruttoinntekt for kvinner og menn. 2000-2022
Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2022
Husholdningenes inntekter. 2006-2022

Formue
Formue per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2022
Formuespredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median formue. 2000-2022
Boligverdi etter type bolig. Gjennomsnitt og median. 2010-2022
Husholdningenes formue og gjeld. 2009-2022

Gjeld
Gjeld per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2022
Gjeld i prosent av inntekt og formue. Gjennomsnitt og median. 2000-2022
Husholdningenes formue og gjeld. 2009-2022

Skatt
Utliknet skatt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2022
Skatt og Skatteprosent. Gjennomsnitt og median. 2000-2022
Formueskatt. Antall personer med formueskatt og utliknet beløp per person og ialt. 2000-2022
Eiendomsskatt. Utliknet eiendomsskatt etter type eiendom. 2007-2023  

Inntekt, formue, gjeld og skatt - oversikt
Inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2022

Husholdningenes Inntekt, formue og gjeld
Husholdningenes inntekter. 2006-2022
Husholdningenes formue og gjeld. 2009-2022

Lavinntekt og inntektsforskjeller
Husholdninger med lavinntekt. 2005-2022
Barn i husholdninger med lavinntekt. 2005-2022
Inntektsforskjeller mellom husholdninger. Gini-koeffisient og P90/P10-forholdet. 2009-2022
Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2022

 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss