KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Inntekt og Formue
Inntekt og formue > KommuneFakta for din kommune
Husholdningenes inntekter - formue - gjeld og lavinntekt > KommuneFakta for din kommune

Inntekt
Bruttoinntekt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2021
Inntektsfordeling. Antall personer etter inntektsintervaller. 2002-2021
Bruttoinntekt for kvinner og menn. 2000-2021
Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2021
Husholdningenes inntekter.2006-2021

Formue
Formue per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2021
Formuespredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median formue. 2000-2021
Boligverdi etter type bolig. Gjennomsnitt og median. 2010-2021
Husholdningenes formue og gjeld.2009-2021

Gjeld
Gjeld per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2021
Gjeld i prosent av inntekt og formue. Gjennomsnitt og median. 2000-2021
Husholdningenes formue og gjeld.2009-2021

Skatt
Utliknet skatt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2021
Skatt og Skatteprosent. Gjennomsnitt og median. 2000-2021
Formueskatt. Antall personer med formueskatt og utliknet beløp per person og ialt. 2000-2021
Eiendomsskatt. Utliknet eiendomsskatt etter type eiendom. 2007-2022  

Inntekt, formue, gjeld og skatt - oversikt
Inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2021

Husholdningenes Inntekt, formue og gjeld
Husholdningenes inntekter.2006-2021
Husholdningenes formue og gjeld.2009-2021

Lavinntekt og inntektsforskjeller
Husholdninger med lavinntekt. 2005-2021
Barn i husholdninger med lavinntekt. 2005-2021
Inntektsforskjeller mellom husholdninger. Gini-koeffisient og P90/P10-forholdet. 2009-2021
Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2021

 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss