KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Helse, trygd og sykefravær mv
Helse > Oppsummerende KommuneFakta for din kommune

Uføretrygd
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd. 2000-2016
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd - etter kjønn og alder. 2000-2016

Samlede trygdeytelser
Alderstrygd, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Antall og andel innbyggere. 2010-2017
NAV. Samlede utbetalinger fra NAV - etter stønadstype. 2017. Kroner
NAV. Stønader til arbeidsliv og sykdom. Antall mottakere og utbetalinger. 2017. Kroner
NAV-stønader. Omfang og betydning i forhold til brutto inntekt. 2017. Kroner

Sykefravær
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykedager. Kvinner og menn. 2001-2018

Kriminalitet
Anmeldte lovbrudd - etter type. 2010-2016

KommuneHelse
Kommunene er pålagt å utarbeide periodiske oversikter over "Helsetilstanden i befolkningen - og positive og negative faktorer som kan virke inn på folkehelsen".
Deler av innholdet på KommuneProfilen kan utnyttes i denne sammenheng.
Vi har lagt inn lenker til noen oppsummerende moduler der innholdet kan være relevant for Helseoversiktene.Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Helse > Om innholdet
Modulene under Helse viser et utvalg indikatorer på utviklingen av helsetilstand og trygdeytelser i regionene - g rangerer også regionene i forhold til hverandre.
Her finnes moduler som viser samlede trygdeytelser i regionene - fordelt på type trygd.
Det er moduler som viser omfang og utvikling i bruk av uføretrygd.
Sykefravær og utviklingen i legemeldt sykeprosent og sykedager er belyst i egne moduler.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her

     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss