KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Helse, trygd og sykefravær mv
Helse > Oppsummerende KommuneFakta for din kommune

Uføretrygd
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd. 2000-2019
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd - etter kjønn og alder. 2000-2018

Samlede trygdeytelser
Alderstrygd, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Antall og andel innbyggere. 2010-2019
NAV. Samlede utbetalinger fra NAV - etter stønadstype. 2016-2018.
NAV. Stønader til arbeidsliv og sykdom. Antall mottakere og utbetalinger. 2016-2018
NAV-stønader. Omfang og betydning i forhold til brutto inntekt. 2016-2018

Sykefravær
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykedager. Kvinner og menn. 2015-2019

Kriminalitet
Anmeldte lovbrudd - etter type. 2010-2016


 Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Helse > Om innholdet
Modulene under Helse viser et utvalg indikatorer på utviklingen av helsetilstand og trygdeytelser i regionene - g rangerer også regionene i forhold til hverandre.
Her finnes moduler som viser samlede trygdeytelser i regionene - fordelt på type trygd.
Det er moduler som viser omfang og utvikling i bruk av uføretrygd.
Sykefravær og utviklingen i legemeldt sykeprosent og sykedager er belyst i egne moduler.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her

     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss