KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Politikk
Politikk > Samlet oversikt for din kommune

Stortingsvalg
Stortingsvalg. Partienes andel av godkjente stemmer. 1997-2017. Antall og prosent
Stortingsvalg. Politiske grupperingers andel av godkjente stemmer. 1997-2017. Antall og prosent
Stortingsvalg. Valgdeltakelse. 1997-2017. Antall og prosent

Kommunevalg
Kommunevalg. Partienes andel av godkjente stemmer. 1995-2019. Antall og prosent
Kommunevalg. Politiske grupperingers andel av godkjente stemmer. 1995-2019. Antall og prosent
Kommunevalg. Valgdeltakelse. 1995-2019. Antall og prosent

Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Politikk > Om innholdet
Modulene under Politikk viser resultater og stemmefordeling fra stortingsvalgene tilbake til 1997 og fra kommunevalgene tilbake til 1995. Det er også moduler som viser utviklingen i valgdeltakelsen.
For å lage en tidsaktuell vri på tidligere valg har vi også laget moduler som viser hvordan oppslutningen for de dagsaktuelle politiske grupperingene har vært bakover i tid.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss