KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Politikk
Politikk > Samlet oversikt for din kommune

Stortingsvalg
Stortingsvalg. Partienes andel av godkjente stemmer. 1997-2021. Antall og prosent
Stortingsvalg. Politiske grupperingers andel av godkjente stemmer. 1997-2021. Antall og prosent
Stortingsvalg. Valgdeltakelse. 1997-2021. Antall og prosent

Kommunevalg
Kommunevalg. Partienes andel av godkjente stemmer. 1995-2023. Antall og prosent
Kommunevalg. Politiske grupperingers andel av godkjente stemmer. 1995-2023. Antall og prosent
Kommunevalg. Valgdeltakelse. 1995-2023. Antall og prosent


 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss