KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Om KommuneProfilen  > Publiseringskalender

 KommuneProfilen oppdateres etterhvert som ny regional statistikk er tilgjengelig fra SSB.
 Kalenderen i tabell 1 nedenfor gir en oversikt over kommende publiseringer.
 Venstre kolonne "På KommuneProfilen"viser når statistikkene er oppdatert på KommuneProfilen.
 Høyre kolonne "Fra SSB" viser når datagrunnlaget frigis av SSB.
 Tabellen kan filtreres etter statistikkområde.
 Tabell 2 viser siste publiserte oppdateringer


1. Kommende oppdateringer:
  Velg temaområde >>   
På KommuneProfilen (Ascending)
Statistikk 
Temaområde 
Fra SSB 
02.03.2020Befolkning pr. 1. januar 2020 - og endringer i 2019Befolkning27.02.2020
10.03.2020Innvandrerbefolkningen pr. 1. januar 2020Befolkning09.03.2020
12.03.2020Sykefravær 4. kvartal 2019Helse11.03.2020
13.03.2020Fødte og døde 2019Befolkning12.03.2020
25.03.2020Kjørelengder for personbiler 2019Samferdsel24.03.2020
01.04.2020Bilparken 2019Samferdsel31.03.2020
02.04.2020Boforhold 2019Bygg og Bolig01.04.2020
17.04.2020Boligbestand 2020. Boliger etter type og størrelse mvBygg og Bolig16.04.2020
20.04.2020Skatteregnskap Mars 2020Økonomi17.04.2020
01.05.2020Eiendomsomsetning 1. kvartal 2020Bygg og Bolig30.04.2020
07.05.2020Sysselsetting 1. kvartal 2020. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked06.05.2020
08.05.2020Boligbygging 1. kvartal 2020Bygg og Bolig07.05.2020
14.05.2020Arbeidsledighet blant innvandrere. 1. kvartal 2020Arbeidsmarked13.05.2020
29.05.2020Busstransport 2019Samferdsel28.05.2020
01.06.2020Veitrafikkulykker 2019Samferdsel29.05.2020
05.06.2020Jernbanetransport 2019Samferdsel05.06.2020
08.06.2020Drosjetransport 2019Samferdsel05.06.2020
12.06.2020Sykefravær 1. kvartal 2020Helse11.06.2020
17.06.2020Eiendomsskatt 2020Inntekt og Formue16.06.2020
22.06.2020Skatteregnskap Mai 2020Økonomi19.06.2020
26.06.2020Landbrukseiendommer 2019. Antall og bosettingBygg og Bolig25.06.2020
13.08.2020Arbeidsledighet blant innvandrere. 2. kvartal 2020Arbeidsmarked12.08.2020
13.08.2020Sysselsetting 2. kvartal 2020. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked12.08.2020
17.08.2020Eiendomsomsetning 2. kvartal 2020Bygg og Bolig14.08.2020
03.09.2020Sykefravær 2. kvartal 2020Helse02.09.2020
21.09.2020Landbrukseiendommer 2019. OmsetningBygg og Bolig18.09.2020
01.10.2020Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst 2013-2018Bedrifter og foretak30.09.2020
29.10.2020Eiendomsomsetning 3. kvartal 2020Bygg og Bolig28.10.2020
05.11.2020Sysselsetting 3. kvartal 2020. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked04.11.2020
12.11.2020Arbeidsledighet blant innvandrere. 3. kvartal 2020Arbeidsmarked11.11.2020
03.12.2020Sykefravær 3. kvartal 2020Helse02.12.2020
OBS: Omlegging til ny 2020-kommunestruktur kan forsinke enkelte av publiseringene


2. Siste publiserte oppdateringer:
På KommuneProfilen (Descending)
Statistikk 
Temaområde 
Fra SSB 
03.03.2020Sysselsetting blant innvandrere 2019Arbeidsmarked02.03.2020
28.02.2020Folkemengde og befolkningsendringer 4. kvartal 2019Befolkning27.02.2020
21.02.2020Luftfart 2019Samferdsel14.02.2020
21.02.2020Sysselsetting 2019. RegisterbasertArbeidsmarked14.02.2020
19.02.2020Boligbygging - Året 2019Bygg og Bolig18.02.2020
13.02.2020Arbeidsledighet blant innvandrere. 4. kvartal 2019Arbeidsmarked12.02.2020
13.02.2020Sysselsetting 4. kvartal 2019. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked12.02.2020
12.02.2020Nye foretak 4. kvartal 2019Bedrifter og foretak11.02.2020
05.02.2020Konkurser 4. kvartal 2019Bedrifter og foretak04.02.2020
05.02.2020Boligbygging 4. kvartal 2019Bygg og Bolig04.02.2020
03.02.2020Eiendomsomsetning 4. kvartal 2019Bygg og Bolig31.01.2020
20.01.2020Skatteregnskap Desember 2019Økonomi17.01.2020
23.12.2019Inntekt og formue for husholdninger 2018Inntekt og Formue16.12.2019
20.12.2019Arbeidsledighet Desember 2019 (NAV)Arbeidsmarked20.12.2019
17.12.2019Skatteregnskap November 2019Økonomi16.12.2019
06.12.2019Sykefravær 3. kvartal 2019Helse06.12.2019
02.12.2019Arbeidsledighet November 2019 (NAV)Arbeidsmarked29.11.2019
28.11.2019Inntekt - Formue - Skatt 2018Inntekt og Formue27.11.2019
25.11.2019Trygd og Pensjon. September 2019. Antall og andelArbeidsmarked19.11.2019
21.11.2019Folkemengde og befolkningsendringer 3. kvartal 2019Befolkning20.11.2019
14.11.2019Arbeidsledighet blant innvandrere. 3. kvartal 2019Arbeidsmarked13.11.2019
13.11.2019Sysselsetting 3. kvartal 2019. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked12.11.2019
11.11.2019Nye foretak 3. kvartal 2019Bedrifter og foretak08.11.2019
05.11.2019Konkurser 3. kvartal 2019Bedrifter og foretak04.11.2019
04.11.2019Varehandel - Omsetning 1. halvår 2019Økonomi24.10.2019
04.11.2019Arbeidsledighet Oktober 2019 (NAV)Arbeidsmarked01.11.2019
01.11.2019Boligbygging 3. kvartal 2019Bygg og Bolig31.10.2019
28.10.2019Eiendomsomsetning 3. kvartal 2019Bygg og Bolig25.10.2019
21.10.2019Skatteregnskap September 2019Økonomi18.10.2019
15.10.2019Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst 2012-2017Bedrifter og foretak11.10.2019
10.10.2019Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2018Økonomi09.10.2019
27.09.2019Arbeidsledighet September 2019 (NAV)Arbeidsmarked27.09.2019
20.09.2019Landbrukseiendommer 2018. OmsetningBygg og Bolig20.09.2019
19.09.2019Skatteregnskap August 2019Økonomi18.09.2019
09.09.2019Trygd og pensjon. Juni 2019. Antall og andelArbeidsmarked06.09.2019
06.09.2019Sykefravær 2. kvartal 2019Helse05.09.2019
04.09.2019Skogavvirking 2018Utvalgte Næringer30.08.2019
04.09.2019Arbeidsledighet August 2019 (NAV)Arbeidsmarked30.08.2019
21.08.2019Folkemengde og befolkningsendringer 2. kvartal 2019Befolkning20.08.2019
16.08.2019Skatteregnskap Juli 2019Økonomi16.08.2019
15.08.2019Arbeidsledighet blant innvandrere. 2. kvartal 2019Arbeidsmarked14.08.2019
15.08.2019Sysselsetting 2. kvartal 2019. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked14.08.2019
13.08.2019Konkurser 2. kvartal 2019Bedrifter og foretak12.08.2019
13.08.2019Eiendomsomsetning 2. kvartal 2019Bygg og Bolig13.08.2019
09.08.2019Nye foretak 2. kvartal 2019Bedrifter og foretak08.08.2019
05.08.2019Boligbygging 2. kvartal 2019Bygg og Bolig02.08.2019
02.08.2019Arbeidsledighet Juli 2019 (NAV)Arbeidsmarked02.08.2019
15.07.2019Skatteregnskap Juni 2019Økonomi12.07.2019
02.07.2019Landbrukseiendommer 2018. Antall og bosettingBygg og Bolig01.07.2019
28.06.2019Arbeidsledighet Juni 2019 (NAV)Arbeidsmarked28.06.2019
27.06.2019Familier og husholdninger 1. januar 2019Befolkning25.06.2019
21.06.2019Utdanningsnivå 2018Utdanning20.06.2019
20.06.2019Kommunale boliger 2018Bygg og Bolig19.06.2019
18.06.2019Eiendomsskatt 2019Inntekt og Formue17.06.2019
18.06.2019Kommuneregnskap 2018Økonomi17.06.2019
18.06.2019Skatteregnskap Mai 2019Økonomi17.06.2019
14.06.2019Videregående utdanning 2018. GjennomføringUtdanning13.06.2019
13.06.2019Sykefravær 1. kvartal 2019Helse12.06.2019
06.06.2019Jernbanetransport 2018Samferdsel05.06.2019
06.06.2019Drosjetransport 2018Samferdsel05.06.2019
31.05.2019Arbeidsledighet Mai 2019 (NAV)Arbeidsmarked31.05.2019
30.05.2019Busstransport 2018Samferdsel28.05.2019
30.05.2019Veitrafikkulykker 2018Samferdsel28.05.2019
22.05.2019Arbeidsledighet blant innvandrere. 1. kvartal 2019Arbeidsmarked21.05.2019
22.05.2019Nye foretak 1. kvartal 2019Bedrifter og foretak16.05.2019
22.05.2019Skatteregnskap April 2019Økonomi16.05.2019
21.05.2019Folkemengde og befolkningsendringer 1. kvartal 2019Befolkning20.05.2019
14.05.2019NAV. Trygd og Pensjon etter type. 2018Helse 
14.05.2019NAV-ytelser. Samlede utbetalinger 2018Helse 
13.05.2019Uføretrygd Mars 2019. Antall og andelArbeidsmarked10.05.2019
10.05.2019Boforhold 2018Bygg og Bolig07.05.2019
09.05.2019Ekteskap og skilsmisser 2018Befolkning03.05.2019
09.05.2019Sysselsetting 1. kvartal 2019. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked08.05.2019
08.05.2019Konkurser 1. kvartal 2019Bedrifter og foretak06.05.2019
07.05.2019Eiendomsomsetning og priser 1. kvartal 2019Bygg og Bolig03.05.2019
07.05.2019Nye foretak året 2018. Næring og organisasjonsformBedrifter og foretak06.05.2019
07.05.2019Nedlagte foretak 2017Bedrifter og foretak06.05.2019
06.05.2019Arbeidsledighet April 2019 (NAV)Arbeidsmarked03.05.2019
03.05.2019Varehandel - Omsetning 2018Økonomi02.05.2019
03.05.2019Boligbygging 1. kvartal 2019Bygg og Bolig02.05.2019
29.04.2019Videregående utdanning 2018. Elever etter type skoleUtdanning26.02.2019
26.04.2019Flyttinger innen egen kommune. 2018Befolkning26.04.2019
16.04.2019Skatteregnskap Mars 2019Økonomi15.04.2019
15.04.2019Boligbestand 2019. Boliger etter type og størrelse mvBygg og Bolig12.04.2019
01.04.2019Registrerte kjøretøyer 2018Samferdsel29.03.2019
01.04.2019Arbeidsledighet Mars 2019 (NAV)Arbeidsmarked29.03.2019
25.03.2019 Kvadratmeterpris for eneboliger. 2018Bygg og Bolig22.03.2019
22.03.2019Kjørelengder for personbiler 2018Samferdsel21.03.2019
21.03.2019Sykefravær 4. kvartal 2018Helse20.03.2019
19.03.2019Skatteregnskap Februar 2019Økonomi18.03.2019
06.03.2019Sysselsetting blant innvandrere 2018Arbeidsmarked05.03.2019
04.03.2019Arbeidsledighet Februar 2019 (NAV)Arbeidsmarked01.03.2019
27.02.2019Sysselsetting 2018. RegisterbasertArbeidsmarked25.02.2019
26.02.2019Befolkning pr. 1. januar 2019 - og endringer i 2018Befolkning22.02.2019
20.02.2019Boligbygging - Året 2018Bygg og Bolig19.02.2019
15.02.2019Arbeidsledighet blant innvandrere. 4. kvartal 2018Arbeidsmarked14.02.2019
14.02.2019Sysselsetting 4. kvartal 2018. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked13.02.2019
11.02.2019Nye foretak 4. kvartal 2018Bedrifter og foretak08.02.2019
06.02.2019Konkurser 4. kvartal 2018Bedrifter og foretak05.02.2019
04.02.2019Skogbruksareal 2017Utvalgte Næringer01.02.2019
04.02.2019Boligbygging 4. kvartal 2018Bygg og Bolig01.02.2019
01.02.2019Eiendomsomsetning 4. kvartal 2018Bygg og Bolig31.01.2019
30.01.2019Arbeidsledige 2018. Årsoppsummering fra SSBArbeidsmarked29.01.2019
28.01.2019Bedrifter per 1.1.2019Bedrifter og foretak25.01.2019
21.01.2019Skatteregnskap Desember 2018Økonomi18.01.2019
21.12.2018Arbeidsledighet Desember 2018 (NAV)Arbeidsmarked21.12.2018
19.12.2018Befolkning pr. 1. januar 2019 - Beregnede foreløpige tallBefolkning18.12.2018
17.12.2018Skatteregnskap November 2018Økonomi14.12.2018
13.12.2018Sykefravær 3. kvartal 2018Helse12.12.2018
03.12.2018Arbeidsledighet November 2018 (NAV)Arbeidsmarked30.11.2018
30.11.2018Sysselsetting 3. kvartal 2018. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked08.11.2018
28.11.2018Inntekt - Formue - Skatt 2017Inntekt og Formue27.11.2018
20.11.2018Folkemengde og befolkningsendringer 3. kvartal 2018Befolkning20.11.2018
19.11.2018Skatteregnskap Oktober 2018Økonomi16.11.2018
15.11.2018Arbeidsledighet blant innvandrere. 3. kvartal 2018Arbeidsmarked14.11.2018
14.11.2018Nye foretak 3. kvartal 2018Bedrifter og foretak13.11.2018
06.11.2018Konkurser 3. kvartal 2018Bedrifter og foretak05.11.2018
06.11.2018Boligbygging 3. kvartal 2018Bygg og Bolig05.11.2018
02.11.2018Arbeidsledighet Oktober 2018 (NAV)Arbeidsmarked02.11.2018
29.10.2018Eiendomsomsetning 3. kvartal 2018Bygg og Bolig26.10.2018
23.10.2018Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst 2011-2016Bedrifter og foretak18.10.2018
22.10.2018Skatteregnskap September 2018Økonomi18.10.2018
12.10.2018Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2016/2017Økonomi11.10.2018
28.09.2018Arbeidsledighet September 2018 (NAV)Arbeidsmarked28.09.2018
24.09.2018Skogavvirking 2017Utvalgte Næringer21.09.2018
21.09.2018Landbrukseiendommer 2017. OmsetningBygg og Bolig20.09.2018
19.09.2018Skatteregnskap August 2018Økonomi18.09.2018
13.09.2018Sykefravær 2. kvartal 2018Helse12.09.2018
12.09.2018Bredbånd 2. kvartal 2018Utvalgte Næringer11.09.2018
31.08.2018Bosetting, arealbruk og vernede områder 2017Befolkning27.08.2018
31.08.2018Arbeidsledighet August 2018 (NAV)Arbeidsmarked31.08.2018
23.08.2018Folkemengde og befolkningsendringer 2. kvartal 2018Befolkning22.08.2018
22.08.2018Arbeidsledighet blant innvandrere. 2. kvartal 2018Arbeidsmarked21.08.2018
20.08.2018Skatteregnskap Juli 2018Økonomi17.08.2018
20.08.2018Konkurser 2. kvartal 2018Bedrifter og foretak16.08.2018
20.08.2018Nye foretak 2. kvartal 2018Bedrifter og foretak20.08.2018
20.08.2018Sysselsetting 2. kvartal 2018. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked15.08.2018
20.08.2018Eiendomsomsetning 2. kvartal 2018Bygg og Bolig13.08.2018
07.08.2018Arbeidsledighet Juli 2018 (NAV)Arbeidsmarked03.08.2018
06.08.2018Boligbygging 2. kvartal 2018Bygg og Bolig03.08.2018
04.07.2018Kommunale boliger 2017Bygg og Bolig04.07.2018
29.06.2018Arbeidsledighet Juni 2018 (NAV)Arbeidsmarked29.06.2018
28.06.2018BefolkningsframskrivningerBefolkning26.06.2018
21.06.2018Landbrukseiendommer 2017. Antall og bosettingBygg og Bolig20.06.2018
20.06.2018Eiendomsskatt 2018Inntekt og Formue19.06.2018
19.06.2018Skatteregnskap Mai 2018Økonomi18.06.2018
18.06.2018Kommuneregnskap 2017Økonomi15.06.2018
14.06.2018Sykefravær 1. kvartal 2018Helse13.06.2018
11.06.2018Utdanningsnivå 2017Utdanning08.06.2018
06.06.2018Drosjetransport 2017Samferdsel06.06.2018
05.06.2018Jernbanetransport 2017Samferdsel04.06.2018
01.06.2018Arbeidsledighet Mai 2018 (NAV)Arbeidsmarked01.06.2018
30.05.2018Hurtigruta Bergen-Kirkenes 2017Samferdsel29.05.2018
30.05.2018Videregående utdanning 2017. GjennomføringUtdanning29.05.2018
30.05.2018Veitrafikkulykker 2017Samferdsel29.05.2018
29.05.2018Busstransport 2017Samferdsel28.05.2018
29.05.2018Boforhold 2017Bygg og Bolig28.05.2018
23.05.2018Folkemengde og befolkningsendringer 1. kvartal 2018Befolkning22.05.2018
18.05.2018Skatteregnskap April 2018Økonomi16.05.2018
15.05.2018Nye foretak 1. kvartal 2018Bedrifter og foretak14.05.2018
07.05.2018Sysselsetting 1. kvartal 2018. Arbeidsforhold og lønnstakereArbeidsmarked07.05.2018
07.05.2018Boligbygging 1. kvartal 2018Bygg og Bolig04.05.2018
07.05.2018Ekteskap og skilsmisser 2017Befolkning04.05.2018
03.05.2018Jordbruk 2017Utvalgte Næringer21.03.2018
02.05.2018Business Churn 2017. Nye og nedlagte foretakBedrifter og foretak02.05.2018
02.05.2018Nye foretak året 2017. Næring og organisasjonsformBedrifter og foretak02.05.2018
02.05.2018Nedlagte foretak 2016Bedrifter og foretak02.05.2018
02.05.2018Varehandel - Omsetning 2017Økonomi27.04.2018
02.05.2018Kjørelengder for personbiler 2017Samferdsel27.04.2018
02.05.2018Konkurser 1. kvartal 2018Bedrifter og foretak02.05.2018
02.05.2018Eiendomsomsetning 1. kvartal 2018Bygg og Bolig27.04.2018
27.04.2018Arbeidsledighet April 2018 (NAV)Arbeidsmarked27.04.2018
25.04.2018Boligbestand 2018. Boliger etter type og størrelse mvBygg og Bolig24.04.2018
24.04.2018Flyttinger 2017Befolkning23.04.2018
18.04.2018Skatteregnskap Mars 2018Økonomi17.04.2018
09.04.2018Sysselsetting - Arbeidsforhold og lønnstakere. Kvartaler 2017Arbeidsmarked08.02.2018
23.03.2018Arbeidsledighet Mars 2018 (NAV)Arbeidsmarked23.03.2018
23.03.2018 Kvadratmeterpris for eneboliger. 2017Bygg og Bolig22.03.2018
23.03.2018Registrerte kjøretøyer 2017Samferdsel22.03.2018
19.03.2018Skatteregnskap Januar og Februar 2018Økonomi16.03.2018
16.03.2018Sysselsetting blant innvandrere 2017Arbeidsmarked13.03.2018
16.03.2018Sysselsetting 2017. RegisterbasertArbeidsmarked08.03.2018
16.03.2018Sykefravær 4. kvartal 2017Helse15.03.2018
13.03.2018Fødte og døde 2017Befolkning12.03.2018
06.03.2018Innvandrerbefolkningen pr. 1. januar 2018Befolkning05.03.2018
05.03.2018Videregående utdanning 2017. Elever etter type skoleUtdanning26.02.2018
05.03.2018Befolkning pr. 1. januar 2018 - og endringer i 2017Befolkning23.02.2018
01.03.2018Boligbygging - Året 2017Bygg og Bolig20.02.2018
27.02.2018Bedrifter per 1.1.2018Bedrifter og foretak26.01.2018
27.02.2018Konkurser 4. kvartal 2017Bedrifter og foretak21.02.2018
26.02.2018Hyttebestand 1. januar 2018Bygg og Bolig20.02.2018
26.02.2018Folkemengde og befolkningsendringer 4. kvartal 2017Befolkning23.02.2018
26.02.2018Konkurser 2017Bedrifter og foretak21.02.2018
19.02.2018Luftfart 2018Samferdsel16.02.2018
19.02.2018Luftfart 2017Samferdsel16.02.2018
16.02.2018Arbeidsledighet blant innvandrere. 4. kvartal 2017Arbeidsmarked15.02.2018
10.02.2018Nye foretak 4. kvartal 2017Bedrifter og foretak09.02.2018
09.02.2018Solgte hytter og hyttepriser 2017. Antall, verdi og priserBygg og Bolig07.02.2018
07.02.2018Eiendomsomsetning Året 2017Bygg og Bolig07.02.2018
07.02.2018Boligbygging 4. kvartal 2017Bygg og Bolig06.02.2018
07.02.2018Eiendomsomsetning 4. kvartal 2017Bygg og Bolig07.02.2018
05.02.2018Arbeidsledighet Januar 2018 (NAV)Arbeidsmarked02.02.2018
26.01.2018Arbeidsledige 2017. SSB-tallArbeidsmarked25.01.2018
19.01.2018Skatteregnskap Desember 2017Økonomi18.01.2018
16.01.2018Prisindeks for brukte boliger 4. kvartal 2017Bygg og Bolig15.01.2018
22.12.2017Arbeidsledighet Desember 2017 (NAV)Arbeidsmarked22.12.2017
19.12.2017Sykefravær 3. kvartal 2017Helse19.12.2017
18.12.2017Befolkning pr. 1. januar 2018 - Beregnede foreløpige tallBefolkning15.12.2017
15.12.2017Skatteregnskap November 2017Økonomi15.12.2017
14.12.2017Inntekt og formue for husholdninger 2016Inntekt og Formue13.12.2017
01.12.2017Arbeidsledighet November 2017 (NAV)Arbeidsmarked01.12.2017
18.11.2017Folkemengde og befolkningsendringer 3. kvartal 2017Befolkning17.11.2017
17.11.2017Skatteregnskap Oktober 2017Økonomi16.11.2017
14.11.2017Stortingsvalget 2017Politikk 
10.11.2017Fiskeri 2016Utvalgte Næringer09.11.2017
10.11.2017Inntekt - Formue - Skatt 2016Inntekt og Formue08.11.2017
10.11.2017Nye foretak 3. kvartal 2017Bedrifter og foretak09.11.2017
09.11.2017Arbeidsledighet blant innvandrere. 3. kvartal 2017Arbeidsmarked08.11.2017
07.11.2017Boligbygging 3. kvartal 2017Bygg og Bolig06.11.2017
03.11.2017Arbeidsledighet Oktober 2017 (NAV)Arbeidsmarked03.11.2017
30.10.2017Eiendomsomsetning 3. kvartal 2017Bygg og Bolig27.10.2017
20.10.2017Konkurser 3. kvartal 2017Bedrifter og foretak20.10.2017
18.10.2017Skatteregnskap September 2017Økonomi17.10.2017
17.10.2017Familier og husholdninger 1. januar 2017Befolkning26.09.2017
14.10.2017Nyetablerte foretaks overlevelse og vekstBedrifter og foretak13.10.2017
11.10.2017Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2015Økonomi10.10.2017
29.09.2017Arbeidsledighet September 2017 (NAV)Arbeidsmarked29.09.2017
25.09.2017Skogbruksareal 2016Utvalgte Næringer22.09.2017
25.09.2017Skogavvirking 2016Utvalgte Næringer22.09.2017
22.09.2017Salg av Landbrukseiendommer 2016Bygg og Bolig21.09.2017
22.09.2017Sykefravær 2. kvartal 2017Helse21.09.2017
19.09.2017Boforhold 2016Bygg og Bolig13.09.2017
19.09.2017Skatteregnskap August 2017Økonomi18.09.2017
01.09.2017Arbeidsledighet August 2017 (NAV)Arbeidsmarked01.09.2017
29.08.2017Arbeidsledighet blant innvandrere. 2. kvartal 2017Arbeidsmarked29.08.2017
22.08.2017Folkemengde og befolkningsendringer 2. kvartal 2017Befolkning21.08.2017
16.08.2017Skatteregnskap Juli 2017Økonomi15.08.2017
10.08.2017Nye foretak 2. kvartal 2017Bedrifter og foretak09.08.2017
28.07.2017Arbeidsledighet Juli 2017 (NAV)Arbeidsmarked28.07.2017
17.07.2017Skatteregnskap Juni 2017Økonomi14.07.2017
30.06.2017Arbeidsledighet Juni 2017 (NAV)Arbeidsmarked30.06.2017
28.06.2017Grunnskole 2016Utdanning15.06.2017
23.06.2017Sykefravær 1. kvartal 2017Helse22.06.2017
21.06.2017Landbrukseiendommer 2016Bygg og Bolig20.06.2017
20.06.2017Eiendomsskatt 2017Inntekt og Formue19.06.2017
20.06.2017Sykkelveger 2016Samferdsel15.06.2017
20.06.2017Veglengder 2016Samferdsel15.06.2017
19.06.2017Kommunale boliger 2016Bygg og Bolig15.06.2017
19.06.2017Utdanningsnivå 2016Utdanning15.06.2017
19.06.2017Skatteregnskap Mai 2017Økonomi16.06.2017
19.06.2017Kommuneregnskap 2016Økonomi15.06.2017
16.06.2017Ekteskap og skilsmisser 2016Befolkning15.06.2017
12.06.2017Anmeldte lovbrudd 2016Helse06.03.2017
07.06.2017Jernbanetransport 2016Samferdsel02.06.2017
07.06.2017Boligbestand 2017. Boliger etter type og størrelse mvBygg og Bolig06.06.2017
02.06.2017Arbeidsledighet Mai 2017 (NAV)Arbeidsmarked02.06.2017
01.06.2017Videregående utdanning 2016. GjennomføringUtdanning01.06.2017
30.05.2017Busstransport 2016Samferdsel29.05.2017
30.05.2017Veitrafikkulykker 2016Samferdsel30.05.2017
19.05.2017Folkemengde og befolkningsendringer 1. kvartal 2017Befolkning19.05.2017
18.05.2017Skatteregnskap April 2017Økonomi18.05.2017
10.05.2017Nye foretak 1. kvartal 2017Bedrifter og foretak09.05.2017
10.05.2017Arbeidsledighet blant innvandrere. 1. kvartal 2017Arbeidsmarked09.05.2017
08.05.2017Nedlagte foretak 2015Bedrifter og foretak05.05.2017
29.04.2017Arbeidsledighet April 2017 (NAV)Arbeidsmarked28.04.2017
25.04.2017Flyttinger 2016Befolkning24.04.2017
21.04.2017Skatteregnskap Mars 2017Økonomi20.04.2017
17.04.2017Jordbruk 2014-2016Utvalgte Næringer31.01.2017
17.04.2017Skogbruksareal 2015Utvalgte Næringer22.09.2016
17.04.2017Fiskeri 2015Utvalgte Næringer10.11.2016
07.04.2017Kjørelengder for personbiler 2016Samferdsel06.04.2017
07.04.2017Varehandel - Omsetning 2016Økonomi06.04.2017
01.04.2017Arbeidsledighet Mars 2017 (NAV)Arbeidsmarked31.03.2017
31.03.2017Sysselsetting blant innvandrere 2016Arbeidsmarked30.03.2017
29.03.2017Registrerte kjøretøyer 2016Samferdsel28.03.2017
24.03.2017Sykefravær 4. kvartal 2016Helse23.03.2017
23.03.2017Sysselsetting 2016. RegisterbasertArbeidsmarked22.03.2017
21.03.2017Luftfart 2016Samferdsel13.02.2017
21.03.2017Hurtigruta Bergen-Kirkenes 2016Samferdsel16.03.2017
21.03.2017Sysselsatte i kommunal sektor 2016Arbeidsmarked15.03.2017
20.03.2017Skatteregnskap Februar 2017Økonomi17.03.2017
16.03.2017Videregående utdanning 2016Utdanning15.03.2017
15.03.2017Styre og ledelse i Aksjeselskap 2017Bedrifter og foretak08.03.2017
14.03.2017Arbeidsledighet Februar 2017 (NAV)Arbeidsmarked03.03.2017
14.03.2017Fødte og døde 2016Befolkning09.03.2017
03.03.2017Folkemengde og befolkningsendringer 4. kvartal 2016Befolkning02.03.2017
03.03.2017Innvandrerbefolkningen pr. 1. januar 2017Befolkning02.03.2017
28.02.2017Hyttebestand 1. januar 2017Bygg og Bolig24.02.2017
27.02.2017Befolkning pr. 1. januar 2017 - og endringer i 2016Befolkning23.02.2017
24.02.2017Grunnskole 2015Utdanning15.06.2016
24.02.2017Videregående utdanning 2015Utdanning15.03.2016
23.02.2017Salg av hytter 2016. Antall, verdi og priserBygg og Bolig17.02.2017
23.02.2017Hyttebygging 2016Bygg og Bolig17.02.2017
23.02.2017Konkurser 2016Bedrifter og foretak23.01.2017
23.02.2017Arbeidsledige 2016. SSB-tallArbeidsmarked26.01.2017
23.02.2017Eiendomsomsetning 2016Bygg og Bolig30.01.2017
23.02.2017Nye foretak året 2016 og 4. kvartal 2016Bedrifter og foretak13.02.2017
23.02.2017Skatteregnskap Januar 2017Økonomi16.02.2017
23.02.2017Byggeareal 2016. BoligbyggingBygg og Bolig17.02.2017
23.02.2017Arbeidsledighet Januar 2017 (NAV)Arbeidsmarked03.02.2017
23.02.2017Arbeidsledighet blant innvandrere. 4. kvartal 2016Arbeidsmarked16.02.2017
04.01.2017Skogavvirking 2015Utvalgte Næringer22.12.2016
Om KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss