KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Næringsstruktur - og utvalgte næringer
Næringsstruktur og -utvikling > Oppsummerende KommuneFakta


Næringsoversikter
Næringsstruktur - sysselsatte og bedrifter fordelt på næringsområde
Sysselsetting etter hovednæringer. Antall og andel. 2008-2022
Sysselsetting etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2008-2022
Bedrifter etter hovednæringer. Antall og andel. 2010-2023
Bedrifter etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2010-2023
Verdiskaping etter hovednæringer. Mill.kr. og andel. 2010-2018
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss