KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Næringsstruktur - og utvalgte næringer
Næringsstruktur og -utvikling > Oppsummerende KommuneFakta
Velg næring > Sysselsatte og bedrifter i din kommune

i) Næringsoversikter
Næringsstruktur - sysselsatte og bedrifter fordelt på næringsområde
Sysselsetting etter hovednæringer. Antall og andel. 2008-2022
Sysselsetting etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2008-2022
Bedrifter etter hovednæringer. Antall og andel. 2009-2022
Bedrifter etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2009-2022
Verdiskaping etter hovednæringer. Mill.kr. og andel. 2010-2018

Velg næring > Sysselsetting og bedrifter og verdiskaping
Sysselsatte og bedrifter. Oversikt. Velg næringsgruppe. 2008-2018
Sysselsetting. Velg næringsgruppe. 2008-2018
Bedrifter. Velg næringsgruppe. 2009-2019
Verdiskaping og sysselsetting. Velg næringsgruppe. 2008-2018 (Fylker og landsdeler)


 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss