KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Samferdsel
Samferdsel > Samlet oversikt for din kommune

Kjøretøyer - etter type, merke og drivstoff
Antall biler og biltetthet. Personbiler og andre kjøretøyer. 2000-2017
Personbiler etter type drivstoff. 2000-2017
Motorsykler og mopeder etter type. 2000-2017
Personbiler etter bilmerke. 2008-2017

Bilenes kjørelengder
Kjørelengder per bil og per innbygger. Personbiler. 2010-2017

Biler vraket mot pant
Biler vraket mot pant. Personbiler og varebiler. Antall og andel. 2000-2017

Vegnett
Veglengder etter type veg - og veglengder per bil og per innbygger. 2010-2017
Sykkelveger. Lengde og betydning. 2010-2017

Pendling og arbeidsreiser
Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse. 2000-2017
Pendlingsstrømmer til og fra kommuner. 2000-2016

Vegtrafikkulykker og ulykkesrisiko
Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Drepte og skadde i alt og i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. 2000-2017
Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Gjennomsnitt for 5-årsperioder og 3-årlig løpende gjennomsnitt. 2000-2017

Luftfart
Passasjerer etter flyplass. 2009-2017
Trafikkmønster mellom norske flyplasser. 2017
Utvikling i trafikkmønster mellom norske flyplasser. 2009-2017

Jernbane
Passasjerer etter banestrekning. 2012-2017

Busstransport
Busstransport. Transportytelser. Fylkesinterne ruter. 2005-2017
Busstransport. Driftsøkonomi. Fylkesinterne ruter. 2005-2017

Drosjetransport
Drosjetransport. Transportytelser og inntekter. 2014-2016

Hurtigruta Bergen-Kirkenes
Passasjerutvikling etter anløpshavn. 2006-2017. Velg havn
Passasjerer etter sesong og måned. 2006-2017. Velg havn
Sammenlikning og rangering av havner. 2006-2017

Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Samferdsel > Om innholdet
Modulene under Samferdsel belyser blant annet struktur og utvikling i kjøretøybestand og biltetthet. I tillegg gis det regionale perspektiver på vegnettet, veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. For luftfart, jernbane og Hurtigruten gis det også regionale perspektiver på trafikkomfanget.
Modulene om kjøretøybestanden viser hvordan bilparken fordeler seg på type kjøretøy, etter type drivstofft og etter bilmerke. Her følger vi blant annet utviklingen i fordelingen mellom bensin og diesel - og fremveksten av el-biler.
Vi viser at det finnes store regionale forskjeller i personbilenes fordeling på bilmerke. Og bilenes kjørelengder er viktig for trafikkomfanget.
I modulene om vegtrafikkulykker gis det regionale perspektiver på den betydelige nedgangen i ulykkesrisiko vi har sett siden århundreskiftet.
Modulene om luftfart viser utviklingen i passasjertrafikken ved flyplassene og trafikkstrømmen mellom flyplassene.
Modulene under Jernbane viser passasjertrafikken på de ulike banestrekningene de siste årene.
I tillegg er det moduler som belyser passasjertrafikken på Hurtigruten Bergen-Kirkenes - med opplysninger om trafikkomfanget i de forskjellige havnene og etter årstid. 

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her

     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss