KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Samferdsel
Samferdsel > Samlet oversikt for din kommune

Kjøretøyer - etter type, merke og drivstoff
Antall biler og biltetthet. Personbiler og andre kjøretøyer. 2000-2022
Personbiler etter type drivstoff. 2000-2022
Personbiler etter bilmerke. 2010-2021
Motorsykler og mopeder etter type. 2000-2022

Bilenes kjørelengder
Kjørelengder per bil og per innbygger. Personbiler. 2010-2022

Biler vraket mot pant
Biler vraket mot pant. Personbiler og varebiler. Antall og andel. 2000-2022

Vegnett
Veglengder etter type veg - og veglengder per bil og per innbygger. 2010-2021
Sykkelveger. Lengde og betydning. 2010-2021

Pendling og arbeidsreiser
Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse. 2000-2022  

Vegtrafikkulykker og ulykkesrisiko
Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Drepte og skadde i alt og i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde. 2000-2021
Veitrafikkulykker og ulykkesrisiko. Gjennomsnitt for 5-årsperioder. 2000-2021 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss