KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Bedrifter og foretak
Bedrifter og foretak > Oppsummerende KommuneFakta
Nyetableringer og nedleggelser > Oppsummerende KommuneFakta
Kvartalsbarometer > Bedrifter og foretak

Bestand av bedrifter og foretak
Bedrifter i alt - og bedriftstetthet. 2003-2024
Foretak i alt - og foretakstetthet - etter type foretak. 2001-2021

Bedriftsstruktur - bedrifter fordelt på næringsområde
Bedrifter etter hovednæringer. Antall og andel. 2010-2023
Bedrifter etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2010-2023    

Bedrifter etter størrelse
Bedrifter etter antall sysselsatte. 2003-2024

Nyetablerte foretak
Nyetablerte foretak etter type foretak. Kvartalsvis. 2015-2024
Nyetablerte foretak - og etableringshyppighet - etter type foretak. 2002-2023
Nyetablerte foretak etter næringsområde. 2012-2022
Nyetablerte foretak - overlevelse i første fem år.
Nyetablerte foretaks betydning for sysselsetting og foretaksbestand. Foretak etablert siste 3 år og siste 5 år
Nyetablerte foretaks betydning for sysselsetting 1-5 år etter etablering

Konkurser og nedleggelser
Konkurser - Kvartalstall. Etter type foretak. 2014-2024
Konkurser - og konkurshyppighet - etter type foretak. 2002-2023
Nedlagte foretak - og nedleggelseshyppighet - etter type foretak. 2008-2020

Business Churn - Summen av Nyetablerte og nedlagte foretak
Business churn. Nyetablerte og nedlagte foretak - ialt og etter type foretak. 2008-2020

Styre og ledelse
Styre og ledelse i aksjeselskap. Kvinner og menn. 2010-2022  
      
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss