KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Økonomi
Kommunal Økonomi > Samlet oversikt for din kommune      

Skatteinngang
Skatteinngang etter type skatt. 2008-2019

Varehandel - samlet og per innbygger
Varehandel. Samlet omsetning. 2008-2019
Varehandel. Omsetning per innbygger. 2008-2019

Kommunal økonomi
Kommuneregnskap. Oversikt Resultatregnskap og balanse. 2006-2018
Kommuneregnskap. Analytiske nøkkeltall. 2006-2018
Kommunale inntekter etter type inntekt. 2006-2018
Kommunale driftsutgifter etter tjenesteområde. 2006-2018
Kommunenes kjøp av private tjenester - etter tjenesteområde. 2017

Verdiskapning og produksjon - regionalt nasjonalregnskap
Verdiskapning og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet. Ialt, per innbygger og per sysselsatt. 2008-2018
Verdiskapning etter næring. Velg næring. Totaltall og andeler. 2008-2018
Verdiskapning etter næring. Oversikt. Totaltall og andeler. 2010-2018Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Okonomi > Om innholdet
Modulene under Økonomi belyser utvalgte perspektiver på det økonomiske grunnlaget og den økonomiske virksomheten i regionene.
Det finnes egne moduler som viser utviklingen i skatteinngangen i regionene - samlet og fordelt på type skatt. På grunnlag av foreløpige tall gjøres det også enkle anslag på skatteinngangen for inneværende år.
Varehandelen per innbygger er en viktig indikator på omfanget av detaljhandelen i regionene. Noen kommuner trekker til seg betydelig handel fra nabokommunene - mens andre har handelslekkasje til sine naboer.
Kommuneregnskapene belyser kommunenes egen økonomi og viser forholdet mellom kommunenes inntekter og utgifter. Egne moduler viser betydningen av ulike typer inntekter for kommunene. Det er også moduler som viser kommunenes eiendeler og gjeld - og regnskapsanalytiske nøkkeltall som belyser lønnsomhet og soliditet i kommuneøkonomien.
Fra nasjonaregnskapet er det hentet tall som belyser reginal verdiskaping - totalt og etter næring.
Statistikk om lønnssummer i privat sektor vil bli en viktig indikator fra 2016 - og vil da utgjøre en faktor i beregningen av kommunenes inntekter.  (se omtale på modulen).

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her

     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss