KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Økonomi
Kommunal Økonomi > Samlet oversikt for din kommune      

Skatteinngang
Skatteinngang etter type skatt. 2008-2023

Varehandel - samlet og per innbygger
Varehandel. Samlet omsetning. 2008-2021
Varehandel. Omsetning per innbygger. 2008-2021

Kommunal økonomi
Kommuneregnskap. Oversikt Resultatregnskap og balanse. 2020-2022
Kommuneregnskap. Analytiske nøkkeltall. 2020-2022
Kommunale inntekter etter type inntekt. 2020-2022
Kommunale inntekter per innbygger - etter type inntekt. 2022
Kommunale driftsutgifter etter tjenesteområde. 2020-2022


Verdiskapning og produksjon - regionalt nasjonalregnskap
Verdiskapning og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet. Ialt, per innbygger og per sysselsatt. 2020
Verdiskapning etter næring. Oversikt. Totaltall og andeler. 2020 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss