KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Utdanning og kompetanse
Utdanning > Samlet oversikt for din kommune

Utdanningsnivå
Utdanningsnivå. Antall og andel personer etter utdanningsnivå. 2000-2022

Høyere utdanning
Høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med høyere utdanning. 2000-2022
Lang høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med lang høyere utdanning. 2000-2022
Kort høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med kort høyere utdanning. 2000-2022

Grunnskole
Grunnskolepoeng. Gjennomsnitt per elev. 2007-2021
               


 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss