KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Utdanning og kompetanse
Utdanning > Samlet oversikt for din kommune

Utdanningsnivå
Utdanningsnivå. Antall og andel personer etter utdanningsnivå. 2000-2022

Høyere utdanning
Høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med høyere utdanning. 2000-2022
Lang høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med lang høyere utdanning. 2000-2022
Kort høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med kort høyere utdanning. 2000-2022

Videregående utdanning
Elever etter studieretning i videregående skole. Antall og andel. 2001-2018
Elever i offentlige og private skoler. Antall og andel. 2001-2018
Antall og andel 16-18-åringer i VGO - etter landbakgrunn. 2006-2017
Gjennomstrømning i videregående utdanning. Antall og andel. 2001-2018

Grunnskole
Grunnskolepoeng. Gjennomsnitt per elev. 2007-2021

Fra Grunnskole til Student
Fra Grunnskole til Student. Direkte valg. Antall og andel. 2006-2017 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss