KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Utdanning og kompetanse
Utdanning > Samlet oversikt for din kommune

Utdanningsnivå
Utdanningsnivå. Antall og andel personer etter utdanningsnivå. 2000-2018

Høyere utdanning
Høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med høyere utdanning. 2000-2018
Lang høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med lang høyere utdanning. 2000-2018
Kort høyere utdanning i alt. Antall og andel personer med kort høyere utdanning. 2000-2018

Videregående utdanning
Elever etter studieretning i videregående skole. Antall og andel. 2001-2018
Elever i offentlige og private skoler. Antall og andel. 2001-2018
Antall og andel 16-18-åringer i VGO - etter landbakgrunn. 2006-2017
Gjennomstrømning i videregående utdanning. Antall og andel. 2001-2018

Grunnskole
Grunnskolepoeng. Gjennomsnitt per elev. 2007-2018

Fra Grunnskole til Student
Fra Grunnskole til Student. Direkte valg. Antall og andel. 2006-2017Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Utdanning og kompetanse > Om innholdet
Modulene under Utdanning og kompetanse viser utviklingen i befolkningens utdanningsnivå i regionene - og hvordan utdanningsnivået varierer mellom regionene.
Her finnes moduler som viser antall og andel innbyggere med lang og kort høyere utdanning. Modulene viser hvordan befolkningen med høyere utdanning har vokst siden år 2000 - og rangerer regionene etter antall og andel innbyggere med høyere utdanning.
Elever i videregående utdanning er fordelt etter studieretning og på offentlige og private skoler. Elevene er også fordelt etter landbakgrunn.
Gjennomstrømningen i videregående utdanning viser hvor mange elever som fullfører skolen innen normal tid, hvor mange som ikke har bestått og har sluttet. Modulene viser forskjeller mellom regionene.
Resultatene i Grunnskolen belyses gjennom grunnskolepoeng per elev. Dessuten er det moduler som viser andelen med spesialundervisning i Grunnskolen - og hvordan denne andelen varierer over tid og mellom regioner.
Veien gjennom utdanningssystemet belyses under modulene "Fra Grunnskole til Student" - og viser antall og andel elever som går direkte fra Grunnskole til Videregående - og direkte fra videregående utdanning til studier på universiteter og høyskoler.
Barnehagene belyses i et eget temaområde. Her finnes blant annet moduler som viser barnehagedekningen, personalets kompetanse og barnehagenes økonomi - og hvordan barnehagesektoren fordeles mellom offentlige og private aktører.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss