KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Helse  > Datagrunnlag

 Generelt
Statistikken under helse er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra NAV.
Lenkene nedenfor peker til NAV og SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Uføretrygd
 Samlede trygdeytelser
 Sykefravær

Uføretrygd 
NAVs statistikk over Uføretrygd  er grunnlaget for modulene som beskriver antall og andel med uføretrygd. Statistikk over uføre etter kjønn og alder - og statistikken etter tilgang og avgang av personer med uføretrygd publiseres foreløpig bare på fylkesnivå av NAV - og ikke for kommuner.

Samlede trygdeytelser
SSBs statistikk over Virksomheten til NAV  (gjennom StatRes-systemet) er grunnlaget for modulene under samlede trygdeytelser. Dessverre publiseres denne statistikken bare på fylkesnivå - og ikke for kommuner. Foreløpig finnes derfor bare fylkestall også i KommuneProfilen.

Sykefravær
SSBs statistikk om Sykefravær  er grunnlaget for modulene om legemeldt sykefravær. Det er bare det legemeldte sykefraværet som publiseres på kommunenivå. Statistikken publiseres av SSB hvert kvartal. Foreløpig publiseres bare årlige tall på KommuneProfilen.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss