KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> Bygg og bolig  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om bygg og bolig i kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Bygg og Bolig på www.kommuneprofilen.no  
Skip Navigation Links
DinKommune
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg kommune/region  >>>


 

  Prisnivå og prisutvikling. Brukte boliger

 
Datagrunnlaget for prisen per kvadratmeter selveierbolig er hentet fra SSB prisindeks for brukte boliger.  Statistikken er en prisindeks der man tar hensyn til variasjoner i boligenes størrelse, byggeår og beliggenhet. Utover dette tar indeksen derimot ikke hensyn til forskjeller i boligenes kvalitet. Se SSBs beskrivelse av statistikken fra lenken ovenfor.
 
Pris for selveierboliger. Pris per kvadratmeter - etter type bolig. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm 
Enebolig 
Småhus 
Blokk 
3101 Halden202023 82226 27732 128
3101 Halden202126 46727 30234 036
3101 Halden202228 49228 22636 634
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Statistikken omfatter bare selveierleiligheter. Kvadratmeter = P-Rom.
 
 

Pris per kvadratmeter. Valgt region
The chart showing Enebolig series, Småhus series, Blokk series.
  Enebolig. Prisdifferanse per kvm mellom valgt kommune og landsgjennomsnittet. Kroner
The chart showing Enebolig. Prisdifferanse mot landet. Kroner series.
 
 
Eneboliger*). Pris per kvadratmeter - sammenliknet med landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm - valgt kommune: 
Sammenlikning mot landsgjennomsnitt: 
Pris per kvm 
Endring 
Landet. Pris per kvm 
Differanse. Kroner 
Kroner 
Prosent 
3101 Halden202023 822  26 434-2 612
3101 Halden202126 4672 64511,129 167-2 700
3101 Halden202228 4922 0257,730 328-1 836
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare selveierboliger
 
 

Enebolig. Pris per kvadratmeter. Valgt region og landet
The chart showing Valgt kommune series, Landsgjennomsnitt series.
  Enebolig. Årlig prisendring per kvm. Valgt region. Prosent
The chart showing Enebolig. Prisendring. Prosent series.
 
 
Småhus*). Pris per kvadratmeter - sammenliknet med landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm - valgt kommune: 
Sammenlikning mot landsgjennomsnitt: 
Pris per kvm 
Endring 
Landet. Pris per kvm 
Differanse. Kroner 
Kroner 
Prosent 
3101 Halden202026 277  35 130-8 853
3101 Halden202127 3021 0253,938 141-10 839
3101 Halden202228 2269243,440 281-12 055
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare selveierboliger. Småhus er rekkehus og tomannsboliger mv
 
 

Småhus. Pris per kvadratmeter. Valgt region og landet
The chart showing Valgt kommune series, Landsgjennomsnitt series.
  Småhus. Årlig prisendring per kvm. Valgt region. Prosent
The chart showing Småhus. Prisendring. Prosent series.
 
 
Blokkleiligheter*). Pris per kvadratmeter - sammenliknet med landsgjennomsnitt. Kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Pris per kvm - valgt kommune: 
Sammenlikning mot landsgjennomsnitt: 
Pris per kvm 
Endring 
Landet. Pris per kvm 
Differanse. Kroner 
Kroner 
Prosent 
3101 Halden202032 128  57 277-25 149
3101 Halden202134 0361 9085,962 085-28 049
3101 Halden202236 6342 5987,665 506-28 872
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare selveierboliger
 
 
Blokkleiligheter. Pris per kvadratmeter. Valgt region og landet
The chart showing Valgt kommune series, Landsgjennomsnitt series.
  Blokkleiligheter. Årlig prisendring per kvm. Valgt region. Prosent
The chart showing Blokkleiligheter. Prisendring. Prosent series.
 
 
 

  Eiendomsomsetning - og priser

 
SSB publiserer også en statistikk om Eiendomsomsetning. Tabellene nedenfor er hentet fra denne statistikken. Den viser antall solgte eiendommer med bygning - og verdien og prisen av disse eiendommene. Statistikken viser altså prisen på de eiendommer som faktisk er solgt - men korrigerer ikke for forskjeller i eiendommenes størrelse, byggeår og beliggenhet mv. Denne statistikken skal derfor ikke brukes som en prisindeks.
 
Solgte boligeiendommer. Antall, samlet verdi og gjennomsnittlig boligpris
Region 
År (Ascending)
Gjennomsnittlig pris per solgt bolig. 1000kr 
Antall solgte boliger 
Samlet verdi av solgte boliger. Mill.kr 
Verdi per innbygger (Kr) 
Antall solgt per 1000 innb 
3101 Halden20051 35346763222 91116,9
3101 Halden20061 29642455019 82915,3
3101 Halden20071 36546263122 66216,6
3101 Halden20081 59242768024 19715,2
3101 Halden20091 51939860521 30314,0
3101 Halden20101 56538159620 72213,2
3101 Halden20111 83246685429 21715,9
3101 Halden20121 81748087229 52916,2
3101 Halden20131 87845284928 41415,1
3101 Halden20142 1395021 07435 63316,7
3101 Halden20152 2545161 16338 34417,0
3101 Halden20162 3514341 02033 40714,2
3101 Halden20172 5245301 33843 44817,2
3101 Halden20182 7574971 37044 15016,0
3101 Halden20192 8744601 32242 40614,8
3101 Halden20203 2954411 45346 32114,1
3101 Halden20213 2445041 63552 09916,1
3101 Halden20223 7414721 76656 15815,0
3101 Halden20233 6014081 46946 30712,9
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall solgte boliger. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Pris per solgt bolig. Valgt region. 1000kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Boligbygging og befolkningsvekst

 
Boligbygging. Igangsatt og fullførte boliger - antall og bruksareal
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall boliger: 
Samlet bruksareal til bolig (m2) 
Igangsatt 
Fullført 
Igangsatt 
Fullført 
3101 Halden200518512425 54216 091
3101 Halden200613615219 40421 550
3101 Halden200716014825 83922 476
3101 Halden200819015223 25423 112
3101 Halden20098211210 26312 806
3101 Halden2010716912 6389 464
3101 Halden20111618925 58713 460
3101 Halden201213610318 85115 323
3101 Halden201323012726 27119 332
3101 Halden201424728317 34719 401
3101 Halden20159224613 08417 888
3101 Halden20161727722 21410 922
3101 Halden201713514519 30419 581
3101 Halden201815614219 71017 465
3101 Halden20198611713 52516 593
3101 Halden202037314725 78420 433
3101 Halden202114334221 65219 562
3101 Halden202213712218 94019 111
3101 Halden20231207614 82110 730
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger igangsatt. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  Antall boliger fullført. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Boligbygging og befolkningsvekst. Nye boliger og nye innbyggere - og innbyggere per ny bolig
Region/Kommune 
År (Ascending)
Nye boliger og nye innbyggere: 
Nye innbyggere  
Nye boliger 
Nye innbyggere 
per ny bolig 
3101 Halden2005121950,79
3101 Halden20061471240,84
3101 Halden20071411701,21
3101 Halden20081512221,47
3101 Halden20091373142,29
3101 Halden20101113763,39
3101 Halden2011903854,28
3101 Halden2012873684,23
3101 Halden20131063042,87
3101 Halden20141712621,53
3101 Halden20152192211,01
3101 Halden20162022191,08
3101 Halden20171562361,51
3101 Halden20181212111,74
3101 Halden20191351941,44
3101 Halden20201351170,87
3101 Halden2021202890,44
3101 Halden20222041190,58
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Om modulen
Modulen viser forholdet mellom fullførte nye boliger og antallet nye innbyggere i kommuner og regioner. Dette illustrerer balansen mellom boligbygging og befolkningsvekst. Vi vet at en gjennomsnittlig husholdning består av om lag 2,2 personer i gjennomsnitt.
hvis det over tid er flere nye innbyggere per ny bolig enn dette vil det være mangel på nye boliger - og press på boligmarkedet.
Boligbyggingen svinger naturlig nok en del fra år til år - med spesielt store utslag i små kommuner. Derfor har vi valgt å regne både boligbyggingen og befolkningsveksten som 3-årlig gjennomsnitt. Det jevner ut de årlige svingene.
Vær oppmerksom på at kommuner med nedgang i folketallet vil ha et negativt forhold mellom boligbygging g folkevekst. Dette gir jo egentlig ingen mening - men illustrerer at boligtilgangen bedres...
 
 
Nye innbyggere per ny bolig. Valgt region
The chart showing Nye innbyggere per ny bolig series.
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt
  Nye boliger og nye innbyggere*). Valgt region
The chart showing Nye boliger series, Nye innbyggere series.
*) Både nye boliger og nye innbyggere er regnet som 3-årlig gjennomsnitt
 
 
 

  Samlet byggevirksomhet

 
Samlet byggevirksomhet. Bruksareal til bolig og andre bygg. Igangsatt og fullført. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Bruksareal igangsatt (m2) 
Bruksareal fullført (m2) 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
I alt 
Bolig 
Andre bygg 
3101 Halden200558 64525 54233 10356 25616 09140 165
3101 Halden200644 06519 40424 66157 48321 55035 933
3101 Halden200745 66125 83919 82236 05022 47613 574
3101 Halden200839 14023 25415 88638 62223 11215 510
3101 Halden200919 46610 2639 20323 25412 80610 448
3101 Halden201054 37312 63841 73545 5659 46436 101
3101 Halden201136 02325 58710 43615 48113 4602 021
3101 Halden201247 03218 85128 18124 17515 3238 852
3101 Halden201355 63126 27129 36029 54619 33210 214
3101 Halden201438 50717 34721 16038 89219 40119 491
3101 Halden201534 56113 08421 47739 86317 88821 975
3101 Halden201641 24822 21419 03426 55010 92215 628
3101 Halden201745 32619 30426 02236 64519 58117 064
3101 Halden201872 03219 71052 32237 32917 46519 864
3101 Halden201921 60013 5258 07533 62316 59317 030
3101 Halden202053 46925 78427 68591 86720 43371 434
3101 Halden202147 72921 65226 07738 73119 56219 169
3101 Halden202277 01118 94058 07143 57019 11124 459
3101 Halden202345 72314 82130 90237 54310 73026 813
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Samlet bruksareal fullført. Valgt region. 1000 Kvadratmeter
The chart showing Igangsatt series.
  Bruksareal fullført. Boliger og andre bygg. Valgt region. Kvadratmeter
The chart showing Boliger series, Andre bygg series.
 
 
 

  Boligbestand

 
Antall boliger i alt i valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall boliger 
Endring fra forrige år 
%-Andel av boligene i: 
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
3101 Halden200613 921  0,6293,12
3101 Halden200714 019980,70,6253,10
3101 Halden200814 2031841,30,6243,08
3101 Halden200914 3621591,10,6243,08
3101 Halden201014 4831210,80,6233,06
3101 Halden201114 559760,50,6213,05
3101 Halden201214 641820,60,6183,03
3101 Halden201314 7851441,00,6163,02
3101 Halden201414 9942091,40,6183,02
3101 Halden201515 3653712,50,6263,06
3101 Halden201615 4731080,70,6233,04
3101 Halden201715 5821090,70,6193,02
3101 Halden201815 7471651,10,6182,99
3101 Halden201915 8781310,80,6152,97
3101 Halden202016 0031250,80,6132,90
3101 Halden202116 1071040,60,6112,87
3101 Halden202216 4463392,10,6172,88
3101 Halden202316 542960,60,6142,85
3101 Halden202416 637950,60,611 
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Årlig tilvekst i antall boliger. Antall
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Boligbestand - Boliger etter type og størrelse mv

 
Antall boliger etter type boligbygg. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Boliger i alt 
Antall boliger i: 
Enebolig 
Tomannsbolig 
Rekkehus 
Blokk 
Bofelles skap 
Annet 
3101 Halden200613 9217 1342 1011 7682 108181629
3101 Halden200714 0197 1682 1401 8122 088181630
3101 Halden200814 2037 2582 1551 8742 135181600
3101 Halden200914 3627 3232 1711 9352 164173596
3101 Halden201014 4837 3812 1591 9732 168173629
3101 Halden201114 5597 4252 1591 9952 168173639
3101 Halden201214 6417 4532 1812 0122 174173648
3101 Halden201314 7857 5282 2042 0492 171173660
3101 Halden201414 9947 6282 2122 0782 177236663
3101 Halden201515 3657 6802 2542 1092 202459661
3101 Halden201615 4737 7502 2732 1212 209474646
3101 Halden201715 5827 8082 2862 1352 221474658
3101 Halden201815 7477 8642 3262 1722 247473665
3101 Halden201915 8787 9172 3692 2032 249473667
3101 Halden202016 0037 9812 3982 2222 254474674
3101 Halden202116 1078 0102 4322 2472 283456679
3101 Halden202216 4468 0412 4492 2832 328665680
3101 Halden202316 5428 0852 4702 3242 341665657
3101 Halden202416 6378 1202 5072 3282 371666645
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger etter type. Valgt region. 2018
The chart showing Enebolig series, Rekkehus series, Tomanns series, Blokk series.
  Antall boliger etter type. Valgt region.
The chart showing Enebolig series, Rekkehus series, Tomanns series, Blokk series.
 
 
 Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2018.
Grand Total
Boliger i alt0
1900 og tidligere0
1901_19200
1921_19400
1941_19450
1946_19600
1961_19700
1971_19800
1981_19900
1991_20000
2001_20100
2011_0
Ukjent byggeår0
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall boliger etter byggeår. Valgt region. 2018
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
  Andel boliger etter byggeår. Valgt region. 2018. Prosent
The chart showing Før 1900 series, 1901-1940 series, 1946-1960 series, 1961-1980 series, 1981-2000 series, 2001 og seinere series.
 
 
 
Bosatte personer etter eierstatus for bolig. Antall og andel. 2016
3101 Halden
I alt62 916
Selveier44 325
Andels-/Aksjeeier5 818
Leier12 773
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt200,0
Selveier140,9
Andels- /Aksjeeier18,5
Leier40,6
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Andel bosatte personer etter eierstatus for bolig. 2016. Prosent. Valgt region
The chart showing Selveier series, Andel/Aksje series, Leier series.
  Andel personer med romslig og trangbodd bolig 2016. Prosent. Valgt region
The chart showing Romslig series, Trangbodd series, Uoppgitt series.
 
 
Bosatte personer etter om boligen er romslig eller trangbodd. Antall og andel. 2016
3101 Halden
I alt62 916
Romslig52 670
Trangt5 843
Uoppgitt4 403
Andeler. Prosentkr 0,00
I alt200,0
Romslig167,4
Trangt18,6
Uoppgitt14,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss