KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> Kommunal Økonomi  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om Kommunenes Økonomi. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. - og bygger på konsernregnskapet.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Kommunal Økonomi på www.kommuneprofilen.no  
Skip Navigation Links
DinKommune
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   

 
Velg region/kommune  >>>


 

  Kommunal Økonomi > Oversyn

 
Kommuneregnskap.*) Resultatposter. 2006-2017. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsinntekter brutto. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Driftsresultat Brutto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Netto i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Balanseposter. 2006-2017. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Netto lånegjeld i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter i valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Nøkkeltall

 
Kommuneregnskap. Nøkkeltall per innbygger. *) 2006-2017. Valgt region. Kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Driftsutgifter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. *) 2006-2017. Valgt region. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Lånegjeld netto per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter per innbygger i valgt region. 2006-2017. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
 

  Inntekter etter type

 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Inntekter i alt 
Inntekt etter hovedtype (1000 kroner): 
Andel inntekt etter hovedtype (Prosent) 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
Tilskudd i alt 
Skatt i alt 
Bruker betaling Salg 
3001 Halden20061 236 142556 923497 454181 76545,140,214,7
3001 Halden20071 268 652617 993487 824162 83548,738,512,8
3001 Halden20081 394 719685 381504 052205 28649,136,114,7
3001 Halden20091 572 576789 395578 101205 08050,236,813,0
3001 Halden20101 691 075838 831620 998231 24649,636,713,7
3001 Halden20111 730 971930 715581 135219 12153,833,612,7
3001 Halden20121 867 0701 008 027622 084236 95954,033,312,7
3001 Halden20131 980 6381 074 926658 732246 98054,333,312,5
3001 Halden20142 087 9261 169 510658 282260 13456,031,512,5
3001 Halden20152 148 0981 166 817704 608276 67354,332,812,9
3001 Halden20162 273 6161 214 466772 925286 22553,434,012,6
3001 Halden20172 391 6471 283 782820 136287 72953,734,312,0
3001 Halden20182 452 7021 284 483862 345305 91252,435,212,5
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2006-2017. Mill.kr
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
  Andel driftsinntekter etter type inntekt i valgt region. 2006-2017. Prosent
The chart showing Overføringer series, Skatteinntekt series, Brukerbetaling series.
 
 
Drifsinntekter etter type. Detaljert oversikt.  2006-2017. Valgt egion. 1000 kroner og andel i prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
 

  Utgifter etter type

 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. 1000 kroner
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Driftsutgifter brutto etter type i valgt region. 2006-2017. Mill. kr.
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
  Driftsutgifter prosentvis fordelt på type i valgt region. 2006-2017. Prosent
The chart showing Helse/Omsorg series, Grunnskole series, Barnehage series, Administrasjon series, Sosial series.
 
 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter prosentvis fordelt etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. Prosent
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Kommuneregnskap. Brutto driftsutgifter per innbygger etter tjenesteområde. *) 2006-2017. Valgt region. Kroner