KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Økonomi  > Skatteinngang > Beregningsopplegg

 KommuneProfilen viser beregnet skatteinngang for hele siste år.
Beregningsmodellen er enkel. Poenget er først og fremst å synliggjøre hva den kjente utviklingen hittil i år vil medføre på årsbasis.

Skatteinngangen for 2017 er beregnet på grunnlag av endringene hittil i år – sett i forhold til 2016. Vi tar utgangspunkt i den kjente skatteinngangen for hele året 2016 – og multipliserer den opp med den kjente prosentvise endringen i hittil i år.
Modellen blir slik: Skatteinngang året 2017 = Skatteinngang året 2016 x (Skatteinngang hittil 2017/Skatteinngang hittil 2016)

Estimatet for året 2017 endres hver måned - etter hvert som nye skattetall kommer inn hver måned.
Det betyr at den prosentvise endringen i de beregnede tallene for hele året 2017 på Kommuneprofilen vil være den samme som den prosentvise endringen i SSBs tall for skatteinngangen hittil i år.
Det betyr selvsagt også at beregningene er usikre i begynnelsen av året – og blir mer og mer treffsikre utover i året.
Vårt poeng er først og fremst å synliggjøre hva inntektene i inneværende år vil bli – dersom utviklingen i 2017 fortsetter som hittil i år – og å sette dette i sammenheng med tidligere år. Dermed er dette mest et enkelt «regneeksempel» - uten at vi bygger inn egne forutsetninger.

Vær klar over: Beregningen er gjort separat for hver enkelt skattetype – og tilsvarende for samlet skatteinngang. Dermed vil ikke summen av skattetypene stemme helt med beregnet samlet skatteinngang. På samme måte gjøres beregningene separat for kommunene - og for fylkene. Dermed vil heller ikke de beregnede tallene for kommunene i et fylke summere seg opp til samme tall som er beregnet på fylkesnivå for samme fylke.

KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss