KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Om KommuneProfilen  > Kopiering og gjenbruk av tabeller og figurer

Figurer:
Høyreklikk figuren og velg kopiere. Lim deretter inn i Word, Powerpoint, Excel eller annet.
Når du limer inn velger du “Bitmap-format” under Paste Special. (Enhetsuavhengig / device independent format)
Da får du figurer som kan brukes direkte overalt – og justeres i størrelse mv.
Tabeller:
Marker alt innholdet i tabellen med musepeker > velg kopier > og lim så inn dit du vil ha tabellen (f.eks. Excel).
Da får du ordinær tabell i Excel – eller også en tabell direkte i f.eks. Word hvis du vil.
I en del tabeller er det scroll i høyre marg. Da er det smarteste å markere nedenfra - fra og med kildehenvisningen under tabellen og opp til og med overskriften på tabellen. Da får du med alt innholdet i tabellen. Eventuelt kan du også dra helt ned i tabellen – og markere fra nederste høyre hjørne og oppover. Hvis du bare vi ha med f.eks. de største markedene fra tabellen – markerer du bare nedenfra fra den linjen du vil ha med.


Tallformat
Hvis du limer tabellen inn i regneark for videre bearbeiding er det viktig at Excel oppfatter tallene - som tall. Store tall med tusenskiller tolker Excel som regel ikke som tall. Da må du fjerne tusenskillene. Det gjør du slik:
Velg et av tallene med tusenskille i tabellen. Gå opp til formellinjen (her med rød ring) og marker et av tusenskillene og kopier dette.
Så må du gå inn på Søk/Erstatt for å fjerne tusenskillene. I feltet "Søk etter" limer du inn det kopierte tusenskillet.
I "Erstatt med" skriver du ingenting (altså la det stå tomt).
Marker så tallene i tabellen og kjør søk/erstatt.
Da fjernes tusenskillene - og Excel oppfatter igjen tallene - som nettopp tall.
Da kan de bearbeides som vanlig i regnearket.
Litt tungvindt - men det fungerer greit når du først har gjort det noen ganger.

KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     
     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss