KommuneProfilen
        ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune 
     Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Om KommuneProfilen  > Tips for mobil og nettbrett

KommuneFakta - er mobiltilpasset
Bruker du KommuneProfilen på mobil bør du bruke sidene under KommuneFakta . Der er innholdet rimelig godt tilpasset små skjermer. Modulene er lagt opp med to spalter som fyller skjermbredden. Bruk telefonen liggende horisontalt.

KommuneProfilen forøvrig
Resten av KommuneProfilen kan også brukes på smarte mobiltelefoner og nettbrett.
Generelt - bruk telefonen liggende horisontalt.
Innholdet er imidlertid omfattende - og ikke alt vises uten videre like godt på små skjermer.
Innholdet er stort sett bygd opp med tre kolonner. De fleste tabeller dekker de to første kolonnene. I den høyre kolonnen ligger det som regel figurer. Best oversikt over innholdet får du derfor når skjermbredden tilpasses de to første kolonnene.

Mobile skjermer opp til 6 tommer:
Bruk mobilen horisontalt for å få mest mulig bredde.
For å tilpasse bredden på modulene >  Tapp to ganger på tekstavsnittet øverst til venstre.
Da fyller de to første kolonnene skjermbredden. De fleste tabeller går over disse to kolonnene - og vises da uten behov for skroll.
Til høyre har du da en tredje kolonne - som gjerne viser flere figurer. Du kan enkelt skyve bildet frem og tilbake slik at også denne spalten vises.

Nettbrett med skjermer 7 tommer - og større:
Skjermer på 7 tommer + viser som regel innholdet greit både liggende og stående.
For å tilpasse bredden på modulene bør du også her "tappe" to ganger på tekstavsnittet øverst til venstre på modulene. Da tilpasses de to første kolonnene til skjermbredden - og du kan enkelt dra bildet til venstre for å vise også den tredje kolonnen på høyre side av skjermen. 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss