KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Om KommuneProfilen  > Modultyper og ulike perspektiver

Brukerne kommer til KommuneProfilen med forskjellige perspektiver og behov. Derfor har vi laget flere typer moduler - som belyser temaområdene fra ulike innfallsvinkler.
Du finner moduler som viser struktur og utvikling i en valgt region.
Du finner også moduler som sammenlikner og rangerer regioner.

Velg modultype
 Alle moduler åpner med å vise struktur og utvikling for en valgt region. Denne modultypen er kalt DinRegion.
Du velger region fra valgboksene i det grå feltet øverst på modulen. 

Andre modultyper kan velges fra menyen øverst på modulene:DinRegion
Modultypen "DinRegion" viser struktur og utviklng for en valgt region. Du velger region fra valgboksene øverst på modulen - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
 Bruk disse modulene når du vil ha frem tabeller og figurer for egen region.

Sammenlikne
Modultypen "Sammenlikne" rangerer og sammenlikner regioner.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge type region, og avgrense til kommuner/regioner innen et fylke osv
 Bruk disse modulene når du vil se hvordan eget fylke gjør det i forhold til alle andre fylker, eller hvordan egen kommune gjør det i forhold til andre kommuner i eget fylke mv.

Byer
Modultypen "Byer" rangerer og sammenlikner bykommuner.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge byer innen en landsdel.
 Bruk disse modulene når du vil rangere byer eller se hvordan egen by gjør det i forhold til alle andre byer.


KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss