KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
 
Om KommuneProfilen  > Modultyper og ulike perspektiver

Brukerne kommer til KommuneProfilen med forskjellige perspektiver og behov. Derfor har vi laget flere typer moduler - som belyser temaområdene fra ulike innfallsvinkler.
Du finner moduler som viser struktur og utvikling i en valgt region.
Du finner også moduler som sammenlikner og rangerer regioner.

Velg modultype
 Alle moduler åpner med å vise struktur og utvikling for en valgt region. Denne modultypen er kalt DinRegion.
Du velger region fra valgboksene i det grå feltet øverst på modulen. 

Andre modultyper kan velges fra menyen øverst på modulene:DinRegion
Modultypen "DinRegion" viser struktur og utviklng for en valgt region. Du velger region fra valgboksene øverst på modulen - og alle tabeller og figurer oppdateres med tall for valgt region.
 Bruk disse modulene når du vil ha frem tabeller og figurer for egen region.

Sammenlikne
Modultypen "Sammenlikne" rangerer og sammenlikner regioner.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge type region, og avgrense til kommuner/regioner innen et fylke osv
 Bruk disse modulene når du vil se hvordan eget fylke gjør det i forhold til alle andre fylker, eller hvordan egen kommune gjør det i forhold til andre kommuner i eget fylke mv.

Byer
Modultypen "Byer" rangerer og sammenlikner bykommuner.
Tabellene er interaktive og kan sorteres stigende eller synkende etter alle kolonner.
Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere.
I valgbokser i tabellhodet kan du velge byer innen en landsdel.
 Bruk disse modulene når du vil rangere byer eller se hvordan egen by gjør det i forhold til alle andre byer.


 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss