KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
 
Om KommuneProfilen  > Hva og hvorfor

Utgangspunktet
 Strategier for regional utvikling forutsetter kunnskap om lokale styrker og svakheter. Til det trengs statistikk og nøkkeltall som setter regionen i perspektiv.
 Framhenting og foredling av regional statistikk er imidlertid tidkrevende. Hva finnes, hvor finner jeg det og hvordan bearbeider jeg best det jeg trenger? Hvordan skape meningsfulle perspektiver og sammenlikninger - og hvordan gi resultatene et format som enkelt kan brukes i egne dokumenter?
 Det regionale Norge bruker mye tid på denne typen problemstillinger - og det gjøres mye unødvendig dobbeltarbeid. Konsulenttimer er dyre. Og når du er ferdig kommer tiden for oppdateringer.....
 Derfor har vi laget KommuneProfilen.

KommuneProfilen gir deg:

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 356 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss