KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Samferdsel  > Om Statistikken

 Generelt
Statistikken under samferdsel er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Kjøretøystatistikk - etter type, merke og drivstoff
 Bilenes kjørelengder
 Bilener vraket mot pant
 Vegstatistikk
 Vegtrafikkulykker og ulykkesrisiko
 Lufttransport
 Jernbanetransport
 Hurtigruten Bergen-Kirkenes
 Busstransport

Kjøretøyer etter type, drivstoff og merke 
SSBs Kjøretøystatistikk  er grunnlaget for modulene om kjøretøybestanden. 

Bilenes kjørelengder
SSBs statistikk om Kjørelengder  er grunnlaget for modulene om personbilenes kjørelengder.

Bilener vraket mot pant
SSBs statistikk om Bilener vraket mot pant  er grunnlaget for statistikken om antall og andel biler vraket.

Vegnettet
Statistikken om Vegnettet  er hentet fra bakgrunnsinformasjonen i KOSTRA-systemt for samferdsel.

Vegtrafikkulykker og ulykkesrisiko
SSBs statistikk om Vegtrafikkulykker  er grunnlaget for statistikken om antall drepte og skadde i trafikkulykker. Ulykkesrisikoen er beregnet ved å sette veitrafikkulykkene i forhold til innbyggertall, kjøretøybestand og veglengder.

Lufttransport
SSBs statistikk om Lufttransport  er grunnlaget for statistikken om antall passasjerer på flyplassene.

Jernbanetransport
SSBs statistikk om Jernbanetransport  er grunnlaget for statistikken om antall passasjerer på jernbanestrekningene.

Hurtigruten Bergen-Kirkenes
SSBs statistikk om Hurtigruten Bergen-Kirkenes  er grunnlaget for statistikken om antall passasjerer i anløpshavnene for Hurtigruten.

Busstransport
SSBs statistikk om Kollektivtransport  er grunnlaget for statistikken om antall passasjerer med busstransport innen fylkene.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss