KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Samferdsel  > Om Statistikken

 Beskrivelse av innhold og perspektiver kommer her... 
KommuneProfilen
 Kommuneprofilen setter fokus på regionale forskjeller og gir deg grunnlag for regionale analyser og  benchmarking
 KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.
 Analyser utviklingen i egen region.
 Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter
 Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk
 KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. Slik spares tid og penger på detaljarbeid
 KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.
.................
 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss