KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Arbeidsmarked  > Om Statistikken

Generelt
Statistikken om arbeidsmarked er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Registerbasert sysselsettingsstatistikk   – er grunnlaget for sysselsettingsmodulene
 Registrerte arbeidsledige   - er grunnlaget for modulene om arbeidsledighet
 Sysselsettingsstatistikk for innvandrere   – er grunnlaget for sysselsetting blant innvandrere
 Arbeidsledighet blant innvandrere   - er grunnlaget for modulene om arbeidsledighet

Sysselsetting
Registerbasert sysselsettingsstatistikk  (SSB) er hovedkilden for den regionale sysselsettingsstatistikken og er grunnlaget for de fleste modulene under Arbeidsmarked. Denne statistikken publiseres årlig – og viser sysselsetting per 4. kvartal hvert år. På KommuneProfilen er sysselsettingen fordelt etter arbeidssted. I tabellene om Pendling finnes imidlertid også tall for sysselsatte etter bosted.
Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. For sysselsatte med flere arbeidsforhold i referanseuken, fastsettes ett som det viktigste. Opplysninger om personenes jobb- og bedriftsrelaterte kjennemerker gjelder det viktigste arbeidsforholdet.

OBS: Statistisk sentralbyrå har endret datagrunnlaget for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra 2015. Det nye datagrunnlaget gir i hovedsak lavere tall enn den tidligre statistikken. Det betyr at mye av den nedgangen statistikken viser fra 2014 til 2015 er fiktiv - og skyldes endringen i datagrunnlaget. Se nærmere besktivelse her.


Arbeidsledighet
Modulene om arbeidsledighet bygger på statistikk over Registrerte arbeidsledige  fra SSB og NAV . Statistikken publiseres månedlig av NAV– og summeres opp med årsgjennomsnitt ved året slutt. Vær oppmerksom på at statistikken over registrerte arbeidsledige viser lavere tall statistikken som bygger på SSBs utvalgsbaserte arbeidskraftsundersøkelser (AKU). Det er imidlertid bare statistikken over registrerte ledige som kan brytes ned på kommunenivå – og derfor er det den som brukes i KommuneProfilen.

Sysselsetting og arbeidsledighet blant innvandrere
Modulene om sysselsetting og arbeidsledighet blant innvandrere bygger på to ulike registerbaserte statistikker fra Statistisk sentralbyrå.
1. SSB lager en egen Sysselsettingsstatistikk for innvandrere . Statistikken publiseres årlig – og viser tall for 4. kvartal hvert år. Statistikken bygger på flere registre.
2. Arbeidsledighet blant innvandrere  publiseres av SSB hvert kvartal. Statistikken er registerbasert og er samordnet med den generelle statistikken om registrerte arbeidsledige fra SSB/NAV.

Som innvandrere i disse statistikkene regnes: Personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som er registrert bosatt i Norge, ifølge Det sentrale folkeregister. Norskfødte med innvandrerforeldre regnes ikke som innvandrere.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     
     
     
     
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss