KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Utdanning  > Om Statistikken

 Generelt
Statistikken under Økonomi er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)

 Utdanningsnivå – og høyere utdanning  
 Videregående utdanning  
 Gjennomstrømning i videregående utdanning  
 Grunnskoler  
 Barnehager  

Utdanningsnivå – og høyere utdanning
SSBs statistikk over Befolkningens utdanningsnivå  er grunnlaget for modulene om utdanningsnivå og modulene om høyere utdanning. Statistikken publiseres av SSB hvert år – og viser antall personer fra 16 år og oppover etter utdanningsnivå per 1. oktober. Vær oppmerksom på at en del personer har uoppgitt utdanning. Det gjelder særlig innvandrere. Fra 2014 beregner imidlertid SSB utdanningsnivå for mange innvandrere – og dermed har andelen uoppgitt gått kraftig ned. Det påvirker igjen fordelingene av innbyggere etter utdanning – og gir et visst brudd i statistikken mellom 2013 og 2014. Deler av økningen i antall personer i de ulike utdanningskategoriene i 2015 skyldes færre personer med uoppgitt utdanning.

Videregående utdanning
SSBs statistikk over Videregående opplæring og annen videregående utdanning  er grunnlaget for modulene om videregående utdanning i KommuneProfilen. SSB publiserer ikke tall på kommunenivå for videregående opplæring. KommuneProfilen viser derfor tall bare for fylker og landsdeler.

Gjennomstrømning i videregående utdanning
SSBs statistikk over Gjennomstrømning i videregående opplæring  er grunnlaget for modulene i KommuneProfilen. Statistikken publiseres av SSB årlig. Den viser gjennomføringsstatus for elever som begynte i videregående utdanning 5 år tidligere.

Grunnskoler
SSBs statistikk om Grunnskoler  i KOSTRA-systemet er grunnlaget for modulene om grunnskole i KommuneProfilen. Statistikken publiseres av SSB årlig. Den viser gjennomføringsstatus for elever som begynte i videregående utdanning 5 år tidligere.

Barnehager
SSBs statistikk om Barnehager  er grunnlaget for statistikken om barnehager i KommuneProfilen. Statistikken fnnes bl.a. i KOSTRA-systemet. I tillegg er det brukt tall fra SSBs øvrige barnehagestatistikk - og tall om lønnsutvikling for barnehageansatte fra SSBs lønnsstatistikk.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss