KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Samlede Befolkningsendring 2000-2023> Din Region
Modulen oppsummerer de samlede befolkningsendringene fra år 2000 til 2023. 
Tabell 1 viser hvorden fødsel og død, inn-/utflytting og inn-/utvandring har bidratt til utviklingen i innbyggertallet.
Tabell 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etnisk norske har bidratt til utviklingen (SSB's definisjoner)
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Befolkningsendring fra 2000 til 2023. Valgt region
Landet
Antall innbyggere 1. jan 20004 478 497
Fødte 2000-20221 376 550
Døde 2000-20221 005 404
Fødselsoverskudd 2000-2022371 146
Innflytting 2000-20225 377 214
Utflytting 2000-20225 377 214
Innflyttingsoverskudd 2000-20220
Innvandring 2000-20221 406 623
Utvandring 2000-2022706 506
Netto innvandring 2000-2022700 117
Samlet tilvekst fra 2000 til 20231 010 487
Antall innbyggere 1. jan 20235 488 984
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 1 viser utviklingen i befolkningen siden år 2000. Tabellen viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til 2023. Tabellen viser altså summen av fødte og døde  i årene 2000-2022 og det samlede fødselsoverskuddet i denne perioden - og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandringer.

Figur 1 summerer opp hvordan fødsel/død, flytting og innvandring har bidratt til befolkningsutviklingen siden 2000. Figuren viser det samlede fødselsoverskuddet for årene 2000-2022, overskuddet av inn/utlytting og inn/utvandring i 2000-2022
 
Fig 1. Befolkningsendring fra 2000 til 2023 for valgt region. Fødte, innflytting og innvandring
The chart showing Fødte series, Innflytting series, Innvandring series.
  Fig 2. Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2023 for valgt region
The chart showing Fødte series.
 
 
Tabell 2. Antall innbyggere, endring og andel for ulike befolkningsgrupper - for valgt region.  2000-2023.
Kommune 
Befolkningsgruppe (Ascending)
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2023 
Andel (%) 
2000 
2023 
Antall 
Prosent 
2000 
2023 
LandetBefolkning i alt4 478 4975 488 9841 010 48722,6100,0100,0
LandetInnvandrere_i alt282 4871 091 034808 547286,26,319,9
LandetInnvandrere_ikke vestlige140 284538 187397 903283,63,19,8
LandetInnvandrere_vestlige142 218552 847410 629288,73,210,1
LandetNorske_(etnisk norske)4 196 0104 397 950201 9404,893,780,1
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Tabell 2 og figur 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etniske nordmenn har bidratt til befolkningutviklingen fra 2000 til 2023. Tabell 2 viser antall innbyggere i de ulike befolkninggruppene i 2000 og 2023, endringene fra 2000 til 2023 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike befolkningsgruppene utgjorde i 2000 og 2023.
Figur 2 viser endringen i antall innbyggere i de ulike befolkningsgruppene fra 2000 til 2023.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss