KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Befolkning  > Befolkningsendring 2000-2019> Din Region
Modulen oppsummerer de samlede befolkningsendringene fra år 2000 til 2019. 
Tabell 1 viser hvorden fødsel og død, inn-/utflytting og inn-/utvandring har bidratt til utviklingen i innbyggertallet.
Tabell 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etnisk norske har bidratt til utviklingen (SSB's definisjoner)
Tabell 3 og figur 3 viser hvordan  befolkningsutviklingen har vært for ulike aldersgrupper etter 2000.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tab 1. Befolkningsendring fra 2000 til 2019.
 Valgt region
Landet
Antall innbyggere 1. jan 20004 478 497
Fødte 2000-20181 164 051
Døde 2000-2018833 214
Fødselsoverskudd 2000-2018330 837
Innflytting 2000-20184 350 610
Utflytting 2000-20184 350 610
Innflyttingsoverskudd 2000-20180
Innvandring 2000-20181 137 541
Utvandring 2000-2018578 918
Netto innvandring 2000-2018558 623
Samlet tilvekst fra 2000 til 2019889 083
Antall innbyggere 1. jan 20195 367 580
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Befolkningsendring fra 2000 til 2019 for valgt region. Fødte, innflytting og innvandring
The chart showing Fødte series, Innflytting series, Innvandring series.
 
Tabell 1 viser utviklingen i befolkningen siden år 2000. Tabellen viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til 2019. Tabellen viser altså summen av fødte og døde  i årene 2000-2018 og det samlede fødselsoverskuddet i denne perioden - og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandringer.

Figur 1 summerer opp hvordan fødsel/død, flytting og innvandring har bidratt til befolkningsutviklingen siden 2000. Figuren viser det samlede fødselsoverskuddet for årene 2000-2018, overskuddet av inn/utlytting og inn/utvandring i 2000-2018
     
   
Tabell 2. Antall innbyggere, endring og andel for ulike befolkningsgrupper - for valgt region.  2000-2019.
Kommune 
Befolkningsgruppe (Ascending)
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2019 
Andel (%) 
2000 
2019 
Antall 
Prosent 
2000 
2019 
LandetBefolkning i alt4 478 4975 328 212849 71519,0100,0100,0
LandetInnvandrere_i alt282 487944 402661 915234,36,317,7
LandetInnvandrere_ikke vestlige140 284474 719334 435238,43,18,9
LandetInnvandrere_vestlige142 218469 683327 465230,33,28,8
LandetNorske_(etnisk norske)4 196 0104 383 810187 8004,593,782,3
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

Tabell 2 og figur 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etniske nordmenn har bidratt til befolkningutviklingen fra 2000 til 2019. Tabell 2 viser antall innbyggere i de ulike befolkninggruppene i 2000 og 2019, endringene fra 2000 til 2019 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike befolkningsgruppene utgjorde i 2000 og 2019.
Figur 2 viser endringen i antall innbyggere i de ulike befolkningsgruppene fra 2000 til 2019.
  Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2019 for valgt region
The chart showing Fødte series.
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
     
   
Tabell 3.Antall innbyggere, endring og andel for ulike aldersgrupper - for valgt region.  2000-2019
Kommune 
Aldersgruppe 
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2019 
Andel (%) 
2000 
2019 
Antall 
Prosent 
2000 
2019 
LandetI alt4 478 4975 328 212849 71519,0100,0100,0
Landet0-15947 158997 60450 4465,321,218,7
Landet16-24491 681599 084107 40321,811,011,2
Landet25-391 011 8761 088 55776 6817,622,620,4
Landet40-54930 1461 094 683164 53717,720,820,6
Landet55-66480 129742 590262 46154,710,713,9
Landet67-79427 485579 695152 21035,69,610,9
Landet80_190 022225 99935 97718,94,24,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

Tabell 3 og figur 3 viser hvordan ulike aldersgrupper har bidratt til befolkningutviklingen fra 2000 til 2019.
Tabell 3 viser antall innbyggere i de ulike aldersgruppene i 2000 og 2019, endringene fra 2000 til 2019 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike aldersgruppene utgjorde i 2000 og 2019.
Figur 3 viser endringen i antall innbyggere i de ulike aldersgruppene fra 2000 til 2019.
  Endring i antall innbyggere i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2019 for vagt region
The chart showing Fødte series.
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss