KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Befolkning  > Befolkningsendring 2000-2018> Din Region
Modulen oppsummerer de samlede befolkningsendringene fra år 2000 til 2018. 
Tabell 1 viser hvorden fødsel og død, inn-/utflytting og inn-/utvandring har bidratt til utviklingen i innbyggertallet.
Tabell 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etnisk norske har bidratt til utviklingen (SSB's definisjoner)
Tabell 3 og figur 3 viser hvordan  befolkningsutviklingen har vært for ulike aldersgrupper etter 2000.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen nedenfor.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Regioner
Konkurrenter
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tab 1. Befolkningsendring fra 2000 til 2018.
 Valgt region
Landet
Antall innbyggere 1. jan 20004 478 497
Fødte 2000-20171 055 414
Døde 2000-2017752 534
Fødselsoverskudd 2000-2017302 880
Innflytting 2000-20173 862 676
Utflytting 2000-20173 862 676
Innflyttingsoverskudd 2000-20170
Innvandring 2000-20171 033 263
Utvandring 2000-2017517 916
Netto innvandring 2000-2017515 347
Samlet tilvekst fra 2000 til 2018817 122
Antall innbyggere 1. jan 20185 295 619
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Befolkningsendring fra 2000 til 2018 for valgt region. Fødte, innflytting og innvandring
The chart showing Fødte series, Innflytting series, Innvandring series.
 
Tabell 1 viser utviklingen i befolkningen siden år 2000. Tabellen viser folketallet ved inngangen til 2000 og de aggregerte endringene fram til inngangen til 2018. Tabellen viser altså summen av fødte og døde  i årene 2000-2017 og det samlede fødselsoverskuddet i denne perioden - og tilsvarende for flyttinger og inn/utvandringer.

Figur 1 summerer opp hvordan fødsel/død, flytting og innvandring har bidratt til befolkningsutviklingen siden 2000. Figuren viser det samlede fødselsoverskuddet for årene 2000-2017, overskuddet av inn/utlytting og inn/utvandring i 2000-2017
     
   
Tabell 2. Antall innbyggere, endring og andel for ulike befolkningsgrupper - for valgt region.  2000-2018.
Kommune 
Befolkningsgruppe (Ascending)
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2018 
Andel (%) 
2000 
2018 
Antall 
Prosent 
2000 
2018 
LandetBefolkning i alt4 478 4975 295 619817 12218,3100,0100,0
LandetInnvandrere_i alt282 487916 625634 138224,56,317,3
LandetInnvandrere_ikke vestlige140 284456 716316 432225,63,18,6
LandetInnvandrere_vestlige142 218459 909317 691223,43,28,7
LandetNorske_(etnisk norske)4 196 0104 378 994182 9844,493,782,7
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

Tabell 2 og figur 2 viser hvordan ulike innvandrergrupper og etniske nordmenn har bidratt til befolkningutviklingen fra 2000 til 2018. Tabell 2 viser antall innbyggere i de ulike befolkninggruppene i 2000 og 2017, endringene fra 2000 til 2018 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike befolkningsgruppene utgjorde i 2000 og 2018.
Figur 2 viser endringen i antall innbyggere i de ulike befolkningsgruppene fra 2000 til 2018.
  Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra 2000 til 2018 for valgt region
The chart showing Fødte series.
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
     
   
Tabell 3.Antall innbyggere, endring og andel for ulike aldersgrupper - for valgt region.  2000-2018
Kommune 
Aldersgruppe 
Antall Innbyggere 
Endring fra 2000 til 2018 
Andel (%) 
2000 
2018 
Antall 
Prosent 
2000 
2018 
LandetI alt4 478 4975 295 619817 12218,2100,0100,0
Landet0-15947 1581 000 28853 1305,621,218,9
Landet16-24491 681602 975111 29422,611,011,4
Landet25-391 011 8761 079 95968 0836,722,620,4
Landet40-54930 1461 093 611163 46517,620,820,7
Landet55-66480 129732 427252 29852,510,713,8
Landet67-79427 485563 607136 12231,89,610,6
Landet80_190 022222 75232 73017,24,24,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen

Tabell 3 og figur 3 viser hvordan ulike aldersgrupper har bidratt til befolkningutviklingen fra 2000 til 2018.
Tabell 3 viser antall innbyggere i de ulike aldersgruppene i 2000 og 2018, endringene fra 2000 til 2018 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike aldersgruppene utgjorde i 2000 og 2018.
Figur 3 viser endringen i antall innbyggere i de ulike aldersgruppene fra 2000 til 2018.
  Endring i antall innbyggere i ulike aldersgrupper fra 2000 til 2018 for vagt region
The chart showing Fødte series.
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss