KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Befolkning  > Flyttinger innen egen kommune > Din Region
Modulen viser utviklingen i flytteomfanget innen kommunene siden 2003.
Datagrunnlaget er hentet fra SSBs statistikk om flyttinger
Modulen viser bare flyttinger der adresse for fraflytting og tilflytting er innen samme kommune
Flyttinger mellom kommuner og flyttinger til og fra utlandet vises i egne moduler.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Kommune-interne flyttinger. Antall. Valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Antall flyttinger 
Endring fra forrige år 
Flyttinger per 100 innbyggere 
Antall 
Prosent 
Landet2023431 6986 3801,507,82
Landet2022425 318-31 426-6,887,79
Landet2021456 7441 1040,248,45
Landet2020455 6403 4230,768,47
Landet2019452 2176 0201,358,46
Landet2018446 197-4 532-1,018,40
Landet2017450 7295 4561,238,54
Landet2016445 273-10 846-2,388,50
Landet2015456 1198 0481,808,79
Landet2014448 07115 9383,698,72
Landet2013432 133-5 668-1,298,51
Landet2012437 80110 4462,448,72
Landet2011427 35518 5854,558,63
Landet2010408 77029 3667,748,36
Landet2009379 40410 1112,747,86
Landet2008369 293-29 160-7,327,74
Landet2007398 4534 2821,098,46
Landet2006394 1714 2351,098,46
Landet2005389 936-2 184-0,568,44
Landet2004392 120-426-0,118,56
Landet2003392 546  8,62
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Antall kommune-interne flyttinger i valgt region
The chart showing Series 1 series.
  Antall kommune-interne flyttinger per 100 innbyggere. Valgt region
The chart showing Series 1 series.
 
 
Årlig endring i kommune-interne flyttinger. Valgt region. Antall
The chart showing Series 1 series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss