KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Befolkning  > Husholdninger og personer per husholdning > Din Region
Modulen viser antall husholdninger og gjennomsnittlig antall personer per husholdning.
Datagrunnlag: SSBs statistikk om familier og husholdninger .  
Statistikken omfatter bare privathusholdninger og gir tall per 1.1. hvert år.   
Utviklingen i 2014 påvirkes av endring i statistikkgrunnlaget (se note nederst på siden).
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Private husholdninger, personer og personer per husholdning. 2005 - 2019. Valgt region
Region/Kommune 
År (Ascending)
Private husholdninger 
Husholdninger ialt 
Personer 
Personer per husholdning 
Landet20052 010 8354 569 0642,27
Landet20062 036 7634 604 3002,26
Landet20072 064 7474 644 5932,25
Landet20082 104 4084 700 2262,23
Landet20092 142 5054 762 2602,22
Landet20102 170 7364 821 8392,22
Landet20112 201 6464 882 7142,22
Landet20122 226 1234 933 3882,22
Landet20132 258 7944 990 8422,21
Landet20142 286 4455 040 6652,20
Landet20152 316 6475 096 7322,20
Landet20162 348 7975 150 9042,19
Landet20172 376 9715 197 3672,19
Landet20182 409 2575 240 1142,17
Landet20192 439 2425 277 8992,16
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Personer per husholdning. 2005-2019
The chart showing Antall series.
     
     
SSB - Om statistikken
Statistikken for 2014 er ikke direkte sammenlignbar med tidligere årganger. Ugifte studenter som var registrert bosatt hos foreldrene, ble tidligere talt opp i foreldrenes husholdning, selv om de i studietiden oppholdt seg andre steder. Basert på informasjon fra alternative adressekilder, og ved hjelp av en statistisk metode, har vi i årets statistikk plassert disse studentene i husholdninger på studiestedet. Deler av de endringer vi ser i årets statistikk, blant annet når det gjelder fordelingen på husholdningstyper og størrelsen på husholdningene, skyldes denne omleggingen. Metoden og de effektene den har hatt på statistikken er nærmere beskrevet i Om Statistikken - SSB .
  Husholdninger og personer i valgt region. 2005-2019. Antall
The chart showing Husholdninger series, Personer series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss