KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Helse  > Alderspensjon, Uføretrygd og Arbeidsavklaring > > Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter andelen innbyggere med trygdeytelser.
Modulen omfatter ytelsene alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.
Modulen bygger på Statistikk fra SSB og NAV  
Tabell 1 viser antall personer med alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger
Tabell 1 gir også en oversikt over andelen disse utgjør av samlet befolkning.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
  <<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.
     
Tabell 1. Antall og andel innbyggere med alderspensjon, uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. 2019
Region/Kommune 
Andel av alle innbyggere med pensjon**). Prosent 
Type pensjon/ytelse 
Antall med pensjon trygd i alt 
I alt (Descending)
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
Uføre pluss AAP 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
No data to display
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Kvartal 2019. 2019_1 = første kvartal 2019 osv.
**) Andel av alle innbyggere - uansett alder
  Pensjon i alt. Andel innbyggere med pensjon i alt. 2019.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Alderspensjon. Andel innbyggere med alderspensjon. 2019.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Uføretrygd. Andel innbyggere med uføretrygd. 2019.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Arbeidsavklaringspenger. Andel innbyggere med arbeidsavklaringspenger. 2019. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Uføretrygd pluss arbeidsavklaringspenger. Andel innbyggere med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. 2019. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss