KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Inntekt og Formue  > Gjeld som andel av inntekt og formue 2022 > Byer
Modulen rangerer landets byer etter andel gjeld i forhold til brutto inntekt og formue.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig gjeld og median gjeld - sett i forhold til tilsvarende inntekt og formue.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer

  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     

   Velg Landsdel >>>  

  <<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen valgt landsdel.
     
Tabell 1. Gjennomsnittlig gjeld i forhold til bruttoinntekt og bruttoformue i valgte regioner. 2022.
Region/Kommune 
År 
Gjeld som andel av*): 
Gjennomsnittlig: 
Inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Inntekt 
Formue 
0301 Oslo2022199,647,91 265 400634 1002 639 500
5401 Tromsø2022196,969,61 082 900550 0001 556 400
5001 Trondheim2022192,164,41 051 500547 3001 633 500
1804 Bodø2022190,865,81 039 000544 5001 578 100
5403 Alta2022189,276,01 004 200530 9001 322 000
3030 Lillestrøm2022186,867,11 054 300564 3001 571 100
4204 Kristiansand2022186,865,8950 400508 9001 445 100
4601 Bergen2022184,060,01 027 600558 5001 713 500
3024 Bærum2022181,941,21 389 200763 9003 371 500
3803 Tønsberg2022179,462,9985 000549 0001 566 500
5035 Stjørdal2022179,472,4919 100512 3001 269 000
3002 Moss2022179,260,4931 400519 8001 541 600
3005 Drammen2022178,463,5939 000526 3001 478 200
3403 Hamar2022178,265,3942 800529 1001 443 600
1507 Ålesund2022172,560,9941 400545 6001 545 300
5006 Steinkjer2022171,675,5828 700482 8001 097 500
3804 Sandefjord2022170,559,2877 600514 8001 482 200
3802 Holmestrand2022170,067,8913 300537 3001 347 300
3420 Elverum2022168,770,3825 300489 2001 174 700
1108 Sandnes2022168,665,5980 200581 4001 496 500
3807 Skien2022168,468,7848 600503 8001 236 000
3407 Gjøvik2022168,062,0830 900494 5001 340 900
3004 Fredrikstad2022167,962,1835 500497 5001 345 200
4202 Grimstad2022167,756,9833 600497 1001 465 900
3801 Horten2022166,967,2833 200499 1001 240 700
1103 Stavanger2022166,352,51 057 900636 1002 015 700
3806 Porsgrunn2022166,369,1861 300518 0001 247 300
1505 Kristiansund2022165,873,8859 200518 3001 164 600
3003 Sarpsborg2022164,064,2788 600480 8001 228 000
1506 Molde2022162,062,3871 100537 7001 397 500
3805 Larvik2022161,957,3842 500520 5001 471 600
5007 Namsos2022161,170,4802 500498 3001 139 400
5402 Harstad2022160,964,9841 600523 0001 296 300
3405 Lillehammer2022160,955,2834 600518 8001 513 000
5406 Hammerfest2022160,182,5890 400556 3001 079 600
3001 Halden2022159,663,8755 700473 5001 184 900
3007 Ringerike2022158,759,3793 600500 0001 337 500
1106 Haugesund2022157,465,2856 000544 0001 312 200
4203 Arendal2022156,664,1787 500502 8001 229 000
4205 Lindesnes2022155,062,8774 200499 6001 232 200
3006 Kongsberg2022152,054,0835 500549 8001 547 100
4602 Kinn2022149,554,4796 400532 7001 464 300
1101 Eigersund2022148,548,7780 600525 6001 601 900
3814 Kragerø2022146,652,6717 500489 3001 364 600
3401 Kongsvinger2022144,554,0701 200485 2001 297 800
3808 Notodden2022138,358,8668 600483 3001 136 500
4206 Farsund2022138,353,7695 700503 1001 296 500
4201 Risør2022137,652,1669 700486 7001 285 800
4207 Flekkefjord2022137,353,4689 200502 0001 290 300
5405 Vadsø2022128,462,1660 400514 4001 063 600
5404 Vardø202296,050,7444 700463 400877 500
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig gjeld i forhold til gjennomsnittlig bruttoinntekt og gjennomsnittlig bruttoformue
  Gjennomsnittlig gjeld i prosent av brutto inntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Median gjeld i forhold til brutto inntekt og brutto formue i valgte regioner. 2022.
Region/Kommune 
År 
Gjeld som andel av*): 
Median: 
Inntekt (Descending)
Formue 
Gjeld 
Inntekt 
Formue 
5001 Trondheim202264,935,4313 300482 600885 400
0301 Oslo202264,031,9330 200516 1001 036 600
1804 Bodø202259,631,9292 900491 100919 000
3806 Porsgrunn202259,236,9263 200444 400714 200
4601 Bergen202258,232,6279 100479 200856 700
3807 Skien202257,836,6254 600440 200695 400
5007 Namsos202257,842,5257 200445 100605 200
3403 Hamar202257,030,2261 400458 600865 000
3420 Elverum202256,936,1249 000437 900689 000
5401 Tromsø202256,430,8280 500497 700910 600
5006 Steinkjer202254,236,0233 800431 800648 900
3805 Larvik202253,330,7231 500434 400753 500
3002 Moss202252,928,2233 900442 600830 600
5035 Stjørdal202252,030,2235 400452 900779 000
5402 Harstad202251,432,9238 200463 800724 800
1505 Kristiansund202249,934,5220 300441 900639 400
5403 Alta202249,631,3236 400476 400754 400
3801 Horten202249,229,2214 700436 600736 200
3005 Drammen202248,926,9222 000453 600826 100
4204 Kristiansand202248,329,3213 200441 900726 700
3401 Kongsvinger202248,331,2201 100416 800645 000
3003 Sarpsborg202248,129,1203 700423 700700 800
3030 Lillestrøm202247,324,6235 900498 400958 400
5406 Hammerfest202246,534,7227 300488 800655 600
3803 Tønsberg202246,124,6215 000466 400874 000
3001 Halden202245,929,2190 800415 300654 100
3802 Holmestrand202245,727,7210 600461 200759 700
3407 Gjøvik202245,428,1197 500435 300703 000
3808 Notodden202244,732,1191 800429 600598 100
4203 Arendal202243,627,7189 500435 000683 700
3804 Sandefjord202242,324,1184 300435 400764 500
1103 Stavanger202241,723,5209 500502 300893 200
1507 Ålesund202241,725,4195 200468 200768 600
1506 Molde202241,525,2196 300472 700777 900
3814 Kragerø202241,225,9170 000412 800656 200
3004 Fredrikstad202240,123,1172 000428 700744 800
3405 Lillehammer202240,121,6185 300462 000859 000
4202 Grimstad202239,524,1170 600432 100708 400
1106 Haugesund202239,327,6182 500464 100660 700
1108 Sandnes202238,222,3186 900489 300836 700
3007 Ringerike202237,923,8166 800439 700702 000
3024 Bærum202237,313,6209 900562 7001 546 600
5405 Vadsø202234,926,8167 000477 900624 100
3006 Kongsberg202234,618,2163 800473 800901 400
4201 Risør202233,822,3138 700410 700623 100
4205 Lindesnes202225,016,2108 400433 400670 500
5404 Vardø202222,821,491 400400 900428 000
4602 Kinn202221,914,2100 800460 900709 400
4206 Farsund202213,28,458 100438 700696 100
1101 Eigersund202212,78,258 600460 600711 800
4207 Flekkefjord202211,16,748 000431 600719 300
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Median gjeld i forhold til median bruttoinntekt og median bruttoformue
  Gjennomsnittlig gjeld i prosent av brutto formue. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
Median gjeld som andel av median inntekt. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
  Median gjeld som andel av median formue. Prosent
The chart showing Series 1 series.
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss