KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Inntekt og Formue  > Boligverdi  > Din Region
Modulen viser utviklingen i skattemessig boligverdi etter type bolig.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Tabell 1 viser gjennomsnittlig boligverdi etter type siden år 2010
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Boligverdi etter type bolig. Gjennomsnitt og median. Valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Verdi for primærbolig: 
Verdi for sekundærbolig: 
Gjennom snitt 
Median 
Gjennom snitt 
Median 
Landet2010456 700397 100594 600457 200
Landet2011491 500426 500646 300497 900
Landet2012523 100453 700702 200542 000
Landet2013544 700472 800911 400706 700
Landet2014553 200481 4001 109 600856 100
Landet2015    
Landet2016624 300535 6001 688 8001 274 800
Landet2017659 800562 0001 986 7001 485 600
Landet2018665 300567 9002 011 3001 520 800
Landet2019677 600577 7002 083 2001 551 400
Landet2020697 700596 0002 151 9001 609 400
Landet2021767 100652 7002 330 5001 739 100
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Gjennomsnittlig verdi primærbolig og sekundærbolig. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Primærbolig series, Sekundærbolig series.
     
     
Primærbolig. Gjennomsnittlig og median verdi. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Gjennomsnitt series, Median series.
  Sekundærbolig. Gjennomsnittlig og median verdi. Valgt region. 1000 Kr.
The chart showing Gjennomsnitt series, Median series.
  Median verdi primærbolig og sekundærbolig. Valgt region. 1000 Kr
The chart showing Primærbolig series, Sekundærbolig series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss