KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Gjeld> Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median gjeld siden 2000.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Modulen viser både gjennomsnittlig gjeld og median gjeld. Se omtale på lenken.
Tabellene sammenlikner også gjelden i valgt region med gjelden i landet, i eget fylke og i egen landsdel.
Positive tall her viser at gjelden i valgt region er høyere - og negative tall betyr at gjelden i valgt region er lavere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Gjennomsnittlig gjeld i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Gjennomsnitt Gjeld 
Endring fra forrige år 
Avvik fra gjelden i:  
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2021899 60024 5002,80 0
Landet2020875 10024 5002,90 0
Landet2019850 60028 7003,50 0
Landet2018821 90029 4003,70 0
Landet2017792 50027 3003,60 0
Landet2016765 20035 2004,80 0
Landet2015730 00032 8004,70 0
Landet2014697 20029 6004,40 0
Landet2013667 60034 9005,50 0
Landet2012632 70034 9005,80 0
Landet2011597 80032 6005,80 0
Landet2010565 20027 5005,10 0
Landet2009537 70023 9004,70 0
Landet2008513 80028 6005,90 0
Landet2007485 20043 8009,90 0
Landet2006441 40044 10011,10 0
Landet2005397 30041 70011,70 0
Landet2004355 60034 10010,60 0
Landet2003321 50027 6009,40 0
Landet2002293 90023 7008,80 0
Landet2001270 20025 20010,30 0
Landet2000245 000  0 0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig gjeld i valgt region. Kroner

The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra gjennomsnittlig gjeld på landsbasis. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
Tabell 2. Median gjeld i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Median Gjeld 
Endring fra forrige år 
Avvik fra gjelden i:  
Antall 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Egen Landsdel 
Landet2021180 5004 5002,60 0
Landet2020176 0007 5004,50 0
Landet2019168 5008 0005,00 0
Landet2018160 5007 2004,70 0
Landet2017153 3006 2004,20 0
Landet2016147 1006 6004,70 0
Landet2015140 5006 7005,00 0
Landet2014133 8005 8004,50 0
Landet2013128 0009 1007,70 0
Landet2012118 9006 1005,40 0
Landet2011112 8004 7004,40 0
Landet2010108 1004 5004,30 0
Landet2009103 6003 5003,50 0
Landet2008100 1002 4002,50 0
Landet200797 7006 6007,20 0
Landet200691 1007 2008,60 0
Landet200583 9009 30012,50 0
Landet200474 6009 60014,80 0
Landet200365 0007 30012,70 0
Landet200257 7006 30012,30 0
Landet200151 4006 70015,00 0
Landet200044 700  0 0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Median gjeld i valgt region. Kroner

The chart showing Series 1 series.
  Avvik fra median gjeld på landsbasis. Valgt region. Kroner
The chart showing Series 1 series.
 
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss