KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Inntekt og Formue  > Bruttoinntekt > Snitt og Median > Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median bruttoinntekt.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Forskjellen mellom median og gjennomsnittlig bruttoinntekt sier noe om inntektsforskjellene i kommunen.
Høy gjennomsnittlig bruttoinntekt i forhold til median inntekt antyder større inntektsforskjeller - og omvendt
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Bruttoinntekt - gjennomsnitt og median i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Bruttoinntekt 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt minus median bruttoinntekt. Kr 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt i prosent av median bruttoinntekt 
Gjennomsnitt 
Median 
Landet2000237 300202 20035 100117,4
Landet2001243 800213 70030 100114,1
Landet2002262 700225 40037 300116,5
Landet2003271 400231 00040 400117,5
Landet2004280 500235 70044 800119,0
Landet2005306 700243 40063 300126,0
Landet2006293 600256 20037 400114,6
Landet2007322 500277 60044 900116,2
Landet2008345 300299 60045 700115,3
Landet2009346 700305 00041 700113,7
Landet2010358 900313 30045 600114,6
Landet2011376 300327 30049 000115,0
Landet2012391 700340 50051 200115,0
Landet2013407 100353 30053 800115,2
Landet2014421 400364 20057 200115,7
Landet2015442 300374 20068 100118,2
Landet2016441 200380 20061 000116,0
Landet2017452 000389 30062 700116,1
Landet2018466 400401 40065 000116,2
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Forskjell mellom gjennomnsittlig og median bruttoinntekt*) i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Gjennomsnittlig bruttoinntekt og median bruttoinntekt. Valgt region. 1000 Kroner
The chart showing Gjennomsnitt inntekt series, Median inntekt series.
  Gjennomsnittlig bruttoinntekt i forhold til median bruttoinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss