KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Inntekt og Formue  > Bruttoinntekt > Snitt og Median > Din Region
Modulen viser utviklingen i gjennomsnittlig og median bruttoinntekt.
Modulen bygger på SSBs Skattestatistikk for personer - som dekker personer på 17 år og over.
Forskjellen mellom median og gjennomsnittlig bruttoinntekt sier noe om inntektsforskjellene i kommunen.
Høy gjennomsnittlig bruttoinntekt i forhold til median inntekt antyder større inntektsforskjeller - og omvendt
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Bruttoinntekt - gjennomsnitt og median i valgt region. 
Region/Kommune 
År (Descending)
Bruttoinntekt 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt minus median bruttoinntekt. Kr 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt i prosent av median bruttoinntekt 
Gjennomsnitt 
Median 
Landet2022550 900467 70083 200117,8
Landet2021546 400445 500100 900122,7
Landet2020497 100426 60070 500116,5
Landet2019483 300416 70066 600116,0
Landet2018466 400401 40065 000116,2
Landet2017452 000389 30062 700116,1
Landet2016441 200380 20061 000116,0
Landet2015442 300374 20068 100118,2
Landet2014421 400364 20057 200115,7
Landet2013407 100353 30053 800115,2
Landet2012391 700340 50051 200115,0
Landet2011376 300327 30049 000115,0
Landet2010358 900313 30045 600114,6
Landet2009346 700305 00041 700113,7
Landet2008345 300299 60045 700115,3
Landet2007322 500277 60044 900116,2
Landet2006293 600256 20037 400114,6
Landet2005306 700243 40063 300126,0
 Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gjennomsnittlig bruttoinntekt og median bruttoinntekt. Valgt region. 1000 Kroner
The chart showing Gjennomsnitt inntekt series, Median inntekt series.
 
 
 
 
Forskjell mellom gjennomnsittlig og median bruttoinntekt*) i valgt region. 1000 Kr
The chart showing Series 1 series.
  Gjennomsnittlig bruttoinntekt i forhold til median bruttoinntekt. Valgt region. Prosent
The chart showing Series 1 series.
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss