KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
> Helse - Trygd - Pensjon - Sykefravær  
Modulen viser statistikk og nøkkeltall om helse for kommuner og regioner. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og NAV.
Velg region til høyre i det grå feltet nedenfor.
For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre.
Moduler for andre temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Helse på www.kommuneprofilen.no  
Skip Navigation Links
DinKommune
Sammenlikne
 
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 

  Trygd og Pensjon

 
Antall og andel innbyggere med alderspensjon, uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger
Region/Kommune 
År (Ascending)
Antall med pensjon trygd i alt 
Type pensjon/ytelse 
Andel av alle innbyggere (%) 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
I alt 
Alders pensjon 
Uføre pensjon 
Arbeids avklaring 
3101 Halden201810 5246 0423 1751 30733,919,510,24,2
3101 Halden201910 4226 0963 2111 11533,419,610,33,6
3101 Halden202010 6686 2433 2371 18834,019,910,33,8
3101 Halden202110 7616 3873 1861 18834,320,310,23,8
3101 Halden202211 0096 5213 1861 30235,020,710,14,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Kvartal 2019. 2019_1 = første kvartal 2019 osv.
 
 
Andel innbyggere med pensjon/trygd i alt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Andel innbyggere med ulike typer pensjon og støtte. Prosent
The chart showing Alderspensjon series, Uførepensjon series, Arbeidsavklaring series.
 
 
Utbetaling fra NAV - etter type stønad. 2016-2018. Mill kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling etter type stønad. Mill.kr. 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Barn og foreldre 
Annet 
3101 Halden20162 7891 2611 32218223
3101 Halden20172 8641 2811 37618423
3101 Halden20182 9471 3091 44117423
 
 
Samlede NAV-utbetalinger. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  NAV-utbetalinger etter type. 2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Arbeidsliv_Sykdom series, Pensjoner series, Barn og familie series, Øvrig series.
 
 
Mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom. Antall og andel. 2016-2018
Region/Kommune 
År (Ascending)
Årlige mottakere 
Månedlige mottakere 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
Antall 
Per 100 innbygger 
Per 100 innb 16-66 år 
3101 Halden20168 24926,941,45 22017,026,2
3101 Halden20177 91325,739,55 17516,825,8
3101 Halden20187 77525,038,65 05116,225,1
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Mottakere av stønad fra NAV en eller annen gang i løpet av året.
**) Gjennomsnittlig per måned
 
 
Antall mottakere av NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
  Samlede NAV-utbetalinger til arbeidsliv og sykdom. 2016-2018. Mill.kr. Valgt region
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Utbetalinger av NAV-stønader til arbeidsliv og sykdom. Utbetalinger i alt og gjennomsnitt per innbygger og per mottaker. 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Utbetaling fra NAV til arbeidsliv og sykdom 
Utbetalinger ialt. (Mill.kr) 
Per innbygger (Kr) 
Per innbygger 16-66 år (Kr) 
Per mottaker (Kr) 
3101 Halden20161 26141 07563 306152 867
3101 Halden20171 28141 61763 970161 886
3101 Halden20181 30942 10664 963168 360
  Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Tabellen nedenfor setter stønadene fra NAV i forhold til innbyggernes brutto inntekter.
Stønadene er hentet fra NAVs statistikk.
Brutto inntekt er hentet fra SSBs skattestatistikk for personer.

Bruttoinntekten viser gjennomsnittet for personer 17 år og eldre. Her har vi derfor regnet om  stønadene fra NAV slik at tabellen viser gjennomsnittet for alle personer 17 år og eldre.

Vær oppmerksom på at vi her setter to litt ulike størrelser i forhold til hverandre.  Noen stønader fra NAV kan ha gått til personer under 17 år - men det betyr lite i den større sammenhengen.
Dessuten: Ikke alle stønadfer fra NAV er skattepliktige - som f.eks. barnetrygd - og inngår derfor ikke i brutto inntekt.

Poenget her er imidlertid å gi et grovt bilde av hva stønadene fra NAV betyr i forhold til befolkningens brutto inntekter. Til det formålet er presisjonen høy nok.

OBS: Endelig inntektsstatistikk for 2018 - med nedbryting av inntekt på kommune - vil foreligge først i november 2019. Da kommer også fullstendige tall for 2018.
 
Utbetalinger fra NAV i forhold til samlet brutto inntekt. *) 2016-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Samlet brutto inntekt i alt 
Utbetaling fra NAV 
Fra NAV i prosent av samlet inntekt (%) 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
I alt 
Arbeids liv sykdom 
Pensjon 
Annet 
3101 Halden2016383 300113 37451 26053 7408 33329,613,414,02,2
3101 Halden2017397 500115 14051 50055 3198 32229,013,013,92,1
3101 Halden2018406 200117 25252 08157 3337 83828,912,814,11,9
Kilde: NAV  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Gjennomsnittlig ytelser og inntekt per år - for personer 17 år og eldre
 
 
Samlede stønader fra NAV - som andel av samlet inntekt.  Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til arbeidsliv og sykdom - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
Stønader til pensjon - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
  Stønader til barn og foreldre - som andel av samlet inntekt. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
 
 
 

  Sykefravær

 
Legemeldt sykefravær. Kvinner og menn. Sykefraværsprosent*) og antall sykedager. Tall på årsbasis
Region/Kommune 
År (Ascending)
Sykefravær. Prosent 
Sykefravær. Antall dager 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
Begge kjønn 
Kvinner 
Menn 
3101 Halden20155,77,44,3154 86090 25964 600
3101 Halden20165,36,94,1148 61586 05362 563
3101 Halden20175,47,04,1151 24287 84063 401
3101 Halden20185,46,94,2154 07087 75766 312
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Antall sykedager i prosent av antall arbeidsdager
 
 
Årsgjennomsnitt. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn.
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  Legemeldt sykefravær. Antall sykedager. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series.
 
 
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent*). Kvartalstall. Kvinner og menn
Region/Kommune 
År (Ascending)
1. kvartal 
2. kvartal 
3. kvartal 
4. kvartal 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
Kvinner 
Menn 
3101 Halden20158,64,77,64,26,03,87,64,4
3101 Halden20167,54,16,84,05,83,87,44,4
3101 Halden20178,04,47,04,25,83,67,34,1
3101 Halden20187,84,76,83,95,63,67,44,5
3101 Halden20198,35,07,24,15,43,67,24,2
3101 Halden20208,35,06,64,25,63,87,54,4
3101 Halden20217,94,97,04,06,13,78,04,4
3101 Halden20228,85,17,14,26,03,78,14,6
3101 Halden20238,35,07,64,46,24,08,15,0
3101 Halden20248,34,90,00,00,00,00,00,0
 
 
1. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  2. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 
 
3. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
  4. Kvartal. Legemeldt sykefravær. Prosent. Kvinner og menn
The chart showing Kvinner series, Menn series, Begge kjønn series.
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss