KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Nasjonalregnskap - Hovedposter > Benchmarking
Modulen rangerer fylker og landsdeler etter verdiskaping og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Fylkesfordelt Nasjonalregnskap  
Modulen viser både totaltall og tall per innbygger og per sysselsatt.
Næringsfordelt verdiskaping finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 

 
Tabell 1. BNP og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet - per innbygger. 2020. 1000 Kroner
Region/Kommune 
Per innbygger (1000 kr) 
BNP per innbygger (Descending)
Disponibel inntekt 
Brutto produksjon 
Investeringer 
Oslo8793261 659219
Rogaland5592991 175143
Vestland4772921 060139
Trøndelag473284944156
Troms og Finnmark458288900157
Møre og Romsdal453280995125
Nordland444283912157
3000 Viken_Fylke428295861116
Innlandet400275755127
Agder399267774137
Vestfold og Telemark395279797110
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
BNP per innbygger. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
  Bruttoproduksjon per innbygger. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
 
 
Disponibel inntekt per innbygger. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
  Investeringer per innbygger. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
 
 
 
 
Tabell 2. BNP og andre hovedposter fra nasjonalregnskapet - per sysselsatt. 2020. 1000 Kroner
Region/Kommune 
Per sysselsatt (1000 kr) 
BNP per sysselsatt (Descending)
Brutto produksjon 
Investeringer 
Oslo1 2492 357311
Rogaland1 0322 170265
3000 Viken_Fylke9531 917259
Vestland9192 044268
Trøndelag9181 833303
Nordland8811 809312
Møre og Romsdal8801 932243
Vestfold og Telemark8761 768244
Agder8551 661293
Troms og Finnmark8491 668292
Innlandet8281 566263
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
BNP per sysselsatt. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
  Bruttoproduksjon per sysselsatt. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
 
 
Investeringer per sysselsatt. 2020. 1000 Kroner
The chart showing Innvandrere series.
   
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss