KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften noen uker
Økonomi  > Kommunale regnskaper - Oversyn > Din Region
Modulen viser utviklingen i utvalgte hovedposter fra kommunale regnskaper siden 2006.
Datagrunnlag: SSBs statistikk over Kommuneregnskap  
Modulen viser poster både fra resultatregnskap og fra balanseregnskap.
Analytiske regnskapstall finnes i egen modul.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Kommuneregnskap.*) Resultatposter. 2006-2018. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Poster fra kommunenes konsernregnskap
  Driftsinntekter brutto. Valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
Tabell 2. Kommuneregnskap. Balanseposter. 2006-2018. Valgt egion. 1000 kr
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
   
     
     
Driftsutgifter brutto. Valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Brutto i valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Driftsresultat Netto i valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     
     
Netto lånegjeld i valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Frie inntekter i valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Egenkapital i alt i valgt region. 2006-2018. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss