KommuneProfilen
        ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune 
     Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links

Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Kommunenes kjøp av private tjenester > Din Kommune 
Modulen belyser omfanget av "kjøp av private tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon".
Statistikken bygger på kommunenes driftsregnskaper - som viser kostnader etter funksjon og art.
Tabellen viser kjøp av private tjenester etter sektor i kommuneregnskapet. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg kommune til høyre i det grå feltet nedenfor.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av kommuner.

Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
 
   Velg kommune direkte fra boksen "Velg kommune" - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg Fylke >>>
   

   
 
Velg kommune  >>>


 
Datagrunnlaget om kommunenes kjøp av private tjenester er hentet fra SSBs statistikk over kommunenes driftsregnskaper  Se SSBs datagrunnlag og beskrivelse av statistikken fra lenken ovenfor.
 
Privatisering: Kommunenes kjøp av private tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. 2017
Region/Kommune 
Sektor 
Kjøp av private tjenester 
Samlede utgifter. 1000 kr 
Kjøp fra private. 1000 kr 
Andel Privat. Prosent (Descending)
LandetFGK7 Barnehage49 864 83820 407 62540,9
LandetFGK14 Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR)20 553 7252 923 05214,2
LandetFGK9 Helse- og omsorg131 331 75514 760 74211,2
Landet00 Alle sektorer samlet431 118 16942 495 0409,9
LandetFGK4 Næringsforvaltning5 245 523473 5999,0
LandetAlt_Unntatt barnehage381 253 33122 087 4155,8
LandetFGK12 Sosialsektoren samlet22 823 0631 009 7284,4
LandetFGK13 Barnevern13 912 302523 1243,8
LandetFGK15 Kirke3 579 169117 7863,3
LandetFGK5 Samferdsel8 942 470181 9682,0
LandetFGK2 Kultursektoren16 144 268292 6651,8
LandetFGK1a Politisk styring og kontrollvirksomhet2 792 21042 8861,5
LandetFGK17 Brann- og ulykkesvern5 858 60489 0511,5
LandetFGK6a Eiendomsforvaltning29 071 997421 6601,5
LandetFGK3 Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø6 777 69494 6201,4
LandetFGK16 Kommunale boliger8 881 493121 5561,4
LandetFGK8b Grunnskole82 372 553858 0541,0
LandetFGK1b Administrasjon22 966 505176 9240,8
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Kjøp av tjenester fra private - etter sektor. Valgt kommune. 1000 kroner. 2017
The chart showing Innvandrere series.
  Kjøp av tjenester fra private - etter sektor. Valgt kommune. Prosent av samlede utgifter i sektoren. 2017
The chart showing Innvandrere series.
 
 


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss