KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi legger om til ny 2020-kommunestruktur. Derfor: Sidene kan laste tregt en stund fremover - og i perioder ikke fungere. Beklager
Økonomi  > Skatteingang etter type skatt > Din Region
Modulen viser utvikling i skatteinngang etter type skatt siden 2008.
Modulen bygger på SSBs statistikk over Skatteregnskap  .
Modulen viser skatteinngang, årlig endring - og regionens andel av skatteinngangen i landet og eget fylke.
Skatteinngangen for året 2019 viser nå endelige tall. Beregninger for 2020 kommer i februar  
Du velger type skatt fra valgboksen i tabelloverskriften.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>   << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Tabell 1. Skatteinngang for valgt region.  2008 - 2019*). Millioner kroner.
Velg type skatt >>> 
 
Region/Kommune 
Type_Skatt 
År (Ascending)
Skatteinngang. Mill.kr 
Endring fra forrige år 
%-Andel av skatteinngangen i: 
Mill.kr 
Prosent 
Landet 
Eget fylke 
Landet2.Skatt_Kommune2008102 41400,0100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2009108 4946 0805,9100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2010115 6977 2046,6100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2011111 966-3 732-3,2100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2012119 6587 6926,9100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2013126 4406 7825,7100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2014128 9152 4752,0100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2015136 4967 5825,9100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2016149 81813 3219,8100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2017156 4966 6784,5100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2018162 3505 8543,7100,0000,00
Landet2.Skatt_Kommune2019170 1077 7574,8100,0000,00
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av utviklingen i skatteinngang hittil i år (januar-desember)  Se beregningsopplegg
  Skatteinngang i valgt region. 2008-2019. Mill.kr  
The chart showing Series 1 series.
     
     
Fig 2. Årlig endring i skatteinngang. Valgt region. Mill.kr
The chart showing Series 1 series.
  Fig 3. Valgt regions andel av skatteinngangen i landet. Prosent
The chart showing Series 1 series.
  Fig 4. Valgt regions andel av skatteinngangen i eget fylke. Prosent
The chart showing Series 1 series.
     
     
Tabell 2. Samlet skatteinngang etter type for valgt region.  2008 - 2019*). Millioner kroner
Region/Kommune 
År (Ascending)
Skatte inngang ialt 
Ordinær skatt til: 
Folketrygdavgift 
Felles skatt 
Kommune 
Fylke 
Stat 
Medlems avgift 
Arbeidsgiver avgift 
Landet2008755 399102 41420 66125 77983 232115 029168 685
Landet2009694 678108 49421 08727 71589 422120 554161 658
Landet2010705 364115 69722 53023 62290 553122 579174 451
Landet2011798 664111 96623 55331 76399 977130 039194 635
Landet2012850 216119 65825 52032 636103 296138 792201 126
Landet2013858 449126 44026 95733 868110 761148 589210 198
Landet2014838 532128 91527 75934 778118 887154 392204 824
Landet2015796 009136 49629 26330 105128 679159 663207 966
Landet2016756 009149 81831 38441 965132 453161 036198 086
Landet2017811 216156 49632 32755 088136 825166 091199 151
Landet2018877 745162 35033 40868 292143 284173 203186 723
Landet2019944 283170 10735 13881 844147 651183 819192 033
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
Skatteinngangen for året 2019 er beregnet på grunnlag av utviklingen i skatteinngang hittil i år (januar-desember)  Se beregningsopplegg
  Samlet skatteinngang i valgt region. 2008-2019. Mill.kr
The chart showing Kommune series, Felles series, Folketrygd series, Stat series, Fylke series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss