KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Økonomi  > Varehandel per innbygger > > Din Region
Denne modulen viser utvikling i omsetning i varehandel (detaljhandel) per innbygger siden 2008.
Datagrunnlag er SSBs statistikk over omsetning i varehandel  - som omfatter omsetning bare i detaljhandel.

Modulen viser samlet omsetning per innbygger, årlig endring - og sammenlikner med landsgjennomsnittet.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.
OBS: Fra og med 2022 publiserer SSB ikke lenger denne statistikken
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Tabell 1. Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. 
Region/Kommune 
År (Ascending)
Valgt region 
Landsgjennomsnitt 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Avvik fra landet kroner 
Per innb 
Endring kroner 
Endring prosent 
Landet200869 651  069 651  
Landet200970 7831 1321,6070 7831 1321,6
Landet201072 0141 2311,7072 0141 2311,7
Landet201173 3291 3151,8073 3291 3151,8
Landet201275 0281 6992,3075 0281 6992,3
Landet201375 8027741,0075 8027741,0
Landet201478 2442 4423,2078 2442 4423,2
Landet201580 1801 9362,5080 1801 9362,5
Landet201682 3792 1992,7082 3792 1992,7
Landet201783 6671 2881,6083 6671 2881,6
Landet201884 8961 2291,5084 8961 2291,5
Landet201986 2031 3071,5086 2031 3071,5
Landet202096 94610 74312,5096 94610 74312,5
Landet2021100 7033 7573,90100 7033 7573,9
  Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Omfatter bare Detaljhandel. Omfatter ikke detaljhandel ved bensinstasjoner.
 
 
Varehandel*) per innbygger. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel

Varehandel*) per innbygger. Valgt region og landsgjennomsnitt. Kroner
The chart showing Valgt region series, Landet series.
 
 
Varehandel*) per innbygger. Årlig endring. Valgt region. Kroner
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
  Varehandel*) per innbygger. Årlig prosentvis endring. Valgt region. Prosent
The chart showing Igangsatt series.
*) Detaljhandel
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss