KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Samferdsel  > Kjørelengde med personbil  > Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter årlig gjennomsnittlig kjørelengde med personbil.
Modulen bygger på SSBs statistikk over kjørelengder  
Tabell 1 viser personbilenes samlede kjørelengde - og kjørelengden per personbil og per innbygger.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
Velg type region  >>>
  Velg fylke >>>
 
 
<<  Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke.

     
Årlig kjørelengde med personbil. Samlet kjørelengde og per bil og per innbygger. 2018.
Region/Kommune 
År 
Kjørelengde per personbil og per innbygger (km) 
Samlet kjørelengde. Mill. km. 
Per personbil (Descending)
Per innbygger 
4200 Agder201812 7586 9302 110,3
3000 Viken201812 6677 6619 177,4
3400 Innlandet201812 6208 3133 216,3
5000 Trøndelag201812 3266 7223 101,4
3800 Vestfold og Telemark201812 1337 0042 965,5
0300 Oslo201812 1235 7013 861,0
5400 Troms og Finnmark201811 9476 7701 644,1
4600 Vestland201811 6335 8833 726,8
1500 Møre og Romsdal201811 5106 7091 785,5
1800 Nordland201811 3076 6111 608,8
1100 Rogaland201811 1735 8752 788,1
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Kjørte kilometer med personbil i alt. 2018. Mill.Km
The chart showing Igangsatt series.

     
     
Kjørte kilometer per personbil. 2018
The chart showing Igangsatt series.
  Kjørte kilometer per innbygger. 2018
The chart showing Igangsatt series.
   
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss