KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Samferdsel  > Gang- og sykkelveier  > Din Region
Modulen viser lengden av gang-og sykkelveier i forhold til befolkning og lengden av bilveiene.
Modulen bygger på SSBs statistikk  - som igjen bygger på opplysninger fra Vegdirektoratet.
Statistikken viser viser veilengder per 31.12. (flere kommentarer på omfang og dekning)  
Tabell 1 viser samlet lengde gang- og sykkelveier - og meter gang og sykkelvei per innbygger og per meter bilvei.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.   
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
 
    Velg Fylke >>>      Velg region/kommune  >>>

  << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke
     
Gang- og sykkelveier. Samlet lengde - og lengde per innbygger og per km offentlig bilvei.  Valgt region. 2010-2018.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Gang og sykkel veier. Samlet lengde. Km 
Gang og sykkelveier per innbygger og per bilvei: 
Meter per innbygger 
Per km offentlig vei 
Landet20106 4041,3268,48
Landet20116 5431,3369,78
Landet20126 6351,3370,76
Landet20136 8261,3572,63
Landet20146 2081,2266,01
Landet20156 1641,1965,27
Landet20165 7201,1060,45
Landet20176 2091,1865,53
Landet20185 9771,1362,98
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  OBS: Modulen dekker foreløpig bare gang- og sykkelveier som kommunene har ansvaret for. Det betyr at deler av gang- og sykkelveinettet langs riksvei ikke er dekket. Vi arbeider med å få en kommunal fordeling også av disse gang- og sykkelveiene inn i modulen.
     
     
Gang og sykkelveier. Samlet lengde. Km. Valgt region. 2010-2018
The chart showing Bensin series.
  Gang og sykkelveier. Meter per innbygger. Valgt region. 2010-2018
The chart showing Bensin series.
  Gang og sykkelveier. Meter per km offentlig bilvei. Valgt region. 2010-2018
The chart showing Bensin series.
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss