KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
Samferdsel  > Gang- og sykkelveier  > Din Region
Modulen viser lengden av gang-og sykkelveier i forhold til befolkning og lengden av bilveiene.
Modulen bygger på SSBs statistikk  - som igjen bygger på opplysninger fra Vegdirektoratet.
Statistikken viser viser veilengder per 31.12. (flere kommentarer på omfang og dekning)  
Tabell 1 viser samlet lengde gang- og sykkelveier - og meter gang og sykkelvei per innbygger og per meter bilvei.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med sammenlikning og rangering av regioner.   
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
 
     Velg kommune direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til kommuner innen valgt fylke
  
    Velg fylke >>
   

   
 
Velg region/kommune  >>>


 
Gang- og sykkelveier. Samlet lengde - og lengde per innbygger og per km offentlig bilvei.  Valgt region. 2010-2022.
Region/Kommune 
År (Ascending)
Gang og sykkel veier. Samlet lengde. Km 
Gang og sykkelveier per innbygger og per bilvei: 
Meter per innbygger 
Per km offentlig vei 
Landet20106 4041,3268,48
Landet20116 5431,3369,78
Landet20126 6351,3370,76
Landet20136 8261,3572,63
Landet20146 2081,2266,01
Landet20156 1641,1965,27
Landet20165 7201,1060,45
Landet20176 2091,1865,53
Landet20185 9771,1362,98
Landet20195 9771,1262,98
Landet20205 7761,0861,01
Landet20215 9811,1162,88
Landet20225 8991,0961,92
  Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
 
Gang og sykkelveier. Samlet lengde. Km. Valgt region. 2010-2022
The chart showing Bensin series.
 
 
Gang og sykkelveier. Meter per innbygger. Valgt region. 2010-2022
The chart showing Bensin series.
  Gang og sykkelveier. Meter per km offentlig bilvei. Valgt region. 2010-2022
The chart showing Bensin series.
 
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss