KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: Vi har problemer med en database. Det betyr at nettstedet i perioder ikke fungerer. Vi arbeider for å løse dette. Beklager
Bedrifter og foretak  > Konkurser > Byer
Modulen rangerer byer etter antall konkurser - og konkurshyppigheten i forhold til foretaksbestand og innbyggere.
Datagrunnlag: Den registerbaserte konkursstatistikken til Statistisk sentralbyrå
Modulen viser antall konkurser i alt - og antall konkurser per 1000 eksisterende foretak og per 1000 innbyggere.
Modulen viser også konkurser etter organisasjonsform - og regionenes andel av konkurser på landsbasis og i eget fylke.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger. 
Skip Navigation Links
DinRegion
Sammenlikne
Byer
  Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?  > Om tilgang
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner
     
  
  Velg Landsdel >>>  
 
<<  Velg Landsdel i boksen til venstre for å se  byer bare innen valgt landsdel.

     
Tab 1. Antall konkurser i alt og konkurser per 1000 foretak og per 1000 innbyggere. 2018
Nr 
Region 
Kon kurser i alt 
Konkurser per: 
1000 foretak 
1000 innbyg-gere (Descending)
0815Kragerø171,800,16
0602Drammen1031,730,15
1201Bergen3951,840,14
1106Haugesund481,670,13
0926Lillesand141,560,13
1504Ålesund611,670,13
0807Notodden161,720,13
0104Moss401,570,12
0301Oslo8101,060,12
0605Ringerike351,400,12
0219Bærum1441,210,11
1001Kristiansand1041,390,11
0101Halden351,670,11
0402Kongsvinger201,570,11
1002Mandal171,270,11
1103Stavanger1421,400,11
1102Sandnes791,510,10
0901Risør71,140,10
1505Kristiansund241,450,10
1702Steinkjer211,470,10
0806Skien511,330,09
1003Farsund91,140,09
0105Sarpsborg491,370,09
0805Porsgrunn311,250,09
0604Kongsberg231,160,08
1502Molde221,120,08
1601Trondheim1571,120,08
0906Arendal361,190,08
1805Narvik151,270,08
0106Fredrikstad641,060,08
2004Hammerfest81,310,08
1902Tromsø571,120,08
2012Alta151,050,07
0502Gjøvik210,980,07
0403Hamar210,880,07
2003Vadsø41,090,07
0427Elverum131,010,06
1401Flora70,920,06
1804Bodø280,890,05
1714Stjørdal130,850,05
0501Lillehammer140,730,05
2002Vardø10,830,05
1101Eigersund70,750,05
1703Namsos60,670,05
1004Flekkefjord40,610,04
0904Grimstad100,590,04
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
 
Konkurser i alt. 2018
The chart showing Igangsatt series.
 
Konkurser per 1000 innbyggere. 2018
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 2. Konkurser i alt. 2018. Valgt region Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen   Konkurser per 1000 foretak. 2018
     
     
Tabell 3. Konkurser etter organisasjonsform. Antall. 2018. Valgt region.  
Nr 
Region 
Konkurser etter organisasjonsform 
AS (Descending)
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
0301Oslo6411692200
1201Bergen260104700
1601Trondheim13328300
0219Bærum10337100
1103Stavanger10229410
1001Kristiansand7520300
0602Drammen6619500
1102Sandnes5516400
0106Fredrikstad529100
1902Tromsø459100
1504Ålesund4014000
1106Haugesund347100
0806Skien3418300
0105Sarpsborg3311100
0104Moss316100
0101Halden2610000
1804Bodø254200
0906Arendal247200
0605Ringerike238000
1505Kristiansund212000
1502Molde212000
0805Porsgrunn2010000
1702Steinkjer192000
0403Hamar191000
0502Gjøvik163100
2012Alta143000
1805Narvik130200
0427Elverum132000
0402Kongsvinger134000
1002Mandal123000
1714Stjørdal113000
0604Kongsberg1010000
0501Lillehammer103000
2004Hammerfest91000
0904Grimstad94000
0807Notodden92100
0815Kragerø87000
1703Namsos71100
0926Lillesand71000
1401Flora64000
1003Farsund61000
0901Risør61000
1101Eigersund51000
2003Vadsø30000
1004Flekkefjord32000
2002Vardø01000
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
  Antall aksjeselskaper konkurs. 2018
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 4. Konkurser etter organisasjonsform. Andel. 2018. Valgt region. Prosent 
Nr 
Region 
Konkurser etter organisasjonsform 
AS (Descending)
Enk 
NUF 
Ansv 
BA 
2003Vadsø100,00,00,00,00,0
0403Hamar95,05,00,00,00,0
1502Molde91,38,70,00,00,0
1702Steinkjer90,59,50,00,00,0
2004Hammerfest90,010,00,00,00,0
1505Kristiansund87,58,30,00,00,0
0926Lillesand87,512,50,00,00,0
1805Narvik86,70,013,30,00,0
0427Elverum86,713,30,00,00,0
1003Farsund85,714,30,00,00,0
0901Risør85,714,30,00,00,0
1101Eigersund83,316,70,00,00,0
0106Fredrikstad82,514,31,60,00,0
2012Alta82,417,60,00,00,0
1902Tromsø81,816,41,80,00,0
1601Trondheim81,117,11,80,00,0
1106Haugesund81,016,72,40,00,0
1804Bodø80,612,96,50,00,0
1002Mandal80,020,00,00,00,0
0104Moss79,515,42,60,00,0
1714Stjørdal78,621,40,00,00,0
1703Namsos77,811,111,10,00,0
0301Oslo76,720,22,60,00,0
0502Gjøvik76,214,34,80,00,0
1001Kristiansand75,820,23,00,00,0
0807Notodden75,016,78,30,00,0
1103Stavanger74,521,22,90,70,0
0605Ringerike74,225,80,00,00,0
1102Sandnes73,321,35,30,00,0
0602Drammen73,321,15,60,00,0
0105Sarpsborg73,324,42,20,00,0
0219Bærum73,026,20,70,00,0
1504Ålesund72,725,50,00,00,0
0906Arendal72,721,26,10,00,0
0101Halden72,227,80,00,00,0
0501Lillehammer71,421,40,00,00,0
1201Bergen69,727,91,90,00,0
0904Grimstad69,230,80,00,00,0
0402Kongsvinger68,421,10,00,00,0
0805Porsgrunn66,733,30,00,00,0
0806Skien61,832,75,50,00,0
1401Flora60,040,00,00,00,0
1004Flekkefjord60,040,00,00,00,0
0815Kragerø53,346,70,00,00,0
0604Kongsberg50,050,00,00,00,0
2002Vardø0,0100,00,00,00,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
AS = Aksjeselskap,   Enk = enkeltmannsforetak,   NUF = Norsk avdeing av utenlands selskap,   Ansv = Ansvarlig selskap,  BA = Selskap med begrenset ansvar
  Antall enkeltmannsforetak konkurs. 2018
The chart showing Igangsatt series.
     
     
Tabell 5. Konkurser. 2.kvartal 2019 og 2.kvartal 2018. Antall og endring
Region 
Konkurser. Antall 
Endring 2019/2018 
2019 (Descending)
2018 
Antall 
Prosent 
0301 Oslo24724520,8
1201 Bergen948955,6
1601 Trondheim4238410,5
1103 Stavanger3531412,9
0219 Bærum2535-10-28,6
1001 Kristiansand2437-13-35,1
0602 Drammen1921-2-9,5
1504 Ålesund1816212,5
1102 Sandnes1821-3-14,3
0106 Fredrikstad1720-3-15,0
1902 Tromsø1513215,4
1106 Haugesund131300,0
0605 Ringerike1317-4-23,5
0906 Arendal121200,0
0806 Skien1210220,0
0105 Sarpsborg118337,5
0101 Halden1113-2-15,4
0104 Moss1012-2-16,7
1502 Molde98112,5
1804 Bodø7700,0
0403 Hamar7700,0
1714 Stjørdal624200,0
1101 Eigersund615500,0
0502 Gjøvik610-4-40,0
0926 Lillesand56-1-16,7
0805 Porsgrunn54125,0
0604 Kongsberg512-7-58,3
0427 Elverum54125,0
1505 Kristiansund45-1-20,0
1002 Mandal422100,0
0904 Grimstad4400,0
0501 Lillehammer422100,0
1805 Narvik32150,0
1004 Flekkefjord312200,0
0402 Kongsvinger3300,0
2004 Hammerfest211100,0
1703 Namsos211100,0
1702 Steinkjer27-5-71,4
0901 Risør2200,0
0807 Notodden25-3-60,0
2003 Vadsø12-1-50,0
2012 Alta0000,0
2002 Vardø0000,0
1401 Flora01-1-100,0
1003 Farsund02-2-100,0
0815 Kragerø03-3-100,0
Kilde: Statistisk sentralbyrå  <><>  Bearbeiding: KommuneProfilen
  Endring i antall konkurser i alt. 2.Kvartal 2019/2018
The chart showing Igangsatt series.
   


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss